Del

Klap lige klimahesten...

I dag er situationen den, at ellastbiler er meget dyre i anskaffelse, og samtidig har de klare begrænsninger, når det gælder lasteevne, rækkevidde og ladetider, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Midt i oktober barslede Klimarådet med sin længe ventede rapport, ”Veje til klimaneutral lastbiltransport”.

Til stor overraskelse for os i DTL – Danske Vognmænd hældte Klimarådet brugen af biogas i den tunge transport af brættet. Med henvisning til, at nok er potentialet for biogas som brændstof stort i Danmark, men sådan er det altså ikke i resten af EU.

I stedet, får vi at vide, skal vi køre på el og brint. Klimarådet er i samme moment seriøst nok til at bemærke, at el og brint indtil videre ikke er en mulighed, hverken prismæssigt eller især til den store del af transportarbejdet, der ikke lige er citydistribution.

Men det hænger jo ikke sammen. At rådet på én gang kan diskvalificere biogassen og i stedet anbefale at vi kører på el vel vidende, at elektricitet som drivmiddel i en stor del af den tunge transport ikke er en option, som landet ligger, overrasker og ærgrer mig.

Der skal ske en kraftig udvikling af ellastbilernes konkurrencedygtighed, hvis Klimarådets vurderinger skal blive virkelighed. I dag er situationen den, at ellastbiler er meget dyre i anskaffelse, og samtidig har de klare begrænsninger, når det gælder lasteevne, rækkevidde og ladetider.

Den eneste konklusion, man med rimelighed kan komme med, er, at vi i dag godt otte år før, vi skal have reduceret den samlede danske klimaaftryk med 70 procent, ikke har nogen anelse om, hvordan den tunge transport skal bidrage synligt til det.

Det mest positive, man kan sige om rådets konklusioner, er, at de udtrykker usikkerhed om, hvad der er den rette vej til grøn omstilling for vognmændene.

Flere medlemmer af DTL er begyndt på egen hånd at eksperimentere med alternativer til diesel. Alternativer, der vel at mærke kan anvendes, uden forretningen sættes over styr. Og i dagens Danmark med vores kæmpestore svineproduktion gælder det især biogas. Der giver nemlig cirkulærøkonomisk mening at udnytte gassen fra gyllen fra svinene til brændstof, så vi på én gang mindsker klimaaftrykket og får bedre gødning ud af det i den anden ende.

Hvor står disse vognmænd efter Klimarådets udmelding? Har deres investeringer og engagement i den grønne omstilling af transporten så været forgæves? Det håber jeg sandelig ikke.

Det er for tidligt at drage en fuldstændig konklusion om, hvad lastbilerne skal køre på i fremtiden. Vi er stadig i en fase, hvor vi må være åbne over for flere teknologier for at se, hvordan de udvikler sig prismæssigt, teknologisk og i forhold til lasteevne, rækkevidde og lade-, fylde- og tankningstider.

Klimarådet anbefaler i deres rapport også en høj generel CO2-afgift som middel til at stimulere den grønne omstilling.

Jeg er enig så langt som, at afgiftspolitikken bør lægges om og fokusere på CO2, så det kan betale sig at skifte til klimavenlige teknologier, hvor de er tilgængelige. Men det er afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr.

Transportbranchen er international, og man bliver nødt til at omstille og regulere branchen med det for øje. Ideelt set bør man regulere sektorens omstilling på internationalt niveau for at sikre lige konkurrencevilkår. Et forøget afgiftstryk risikerer desuden at kvæle transporter- hvervets muligheder for at investere i fremtiden.

Klimarådet anbefaler, at regeringen snarest udarbejder en dybdegående strategi for den tunge vejtransport. Det hilser vi velkomment i DTL, og jeg regner som en selvfølge med, at vi bliver inddraget i det arbejde.

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 11, november 2021