Del

Kilometerafgiften vil kvæle erhvervslivet og give næring til inflationsbålet

Planen fra den nuværende socialdemokratiske regering og dens støttepartier om en kilometerafgift på lastbilkørsel vil være som sort plastic på spirende mark: Erhvervslivet vil sygne hen, og samtidig vil afgiften fungere som benzin på et inflationsbål, der vil brænde i mange år. Det mener DTL – Danske Vognmænd, der advarer kraftigt om følgerne af afgiften

Organisationerne er af Skatteministeriet blevet bedt om at svare på en høring om den påtænkte nye lov om en kilometerafgift for lastbiler fra 2025, der kan blive virkelighed ved et nyt rødt flertal efter valget.

DTL har nu indsendt sit høringssvar, og DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er ikke i tvivl:

- Afgiften er en skat i grøn indpakning. Men den vil i sig selv være en hindring for en grøn omstilling i længden. Den vil nemlig være som kvælende sort plastic på spirende mark, for erhvervslivet vil lige så stille sygne hen, udtaler han – og uddyber:

Prisen på transport bliver drevet i vejret
- Hvis den planlagte kilometerafgift bliver indført om to år, er der på det tidspunkt kun et mikroskopisk antal lastbiler, der vil kunne køre på den billige kilometertakst. For i den nærmeste fremtid vil det kun i meget begrænset omfang være muligt for virksomhederne at skifte til batteri- eller brint-elektriske lastbiler, og dermed opnå den lave afgift.

- Så langt hovedparten af lastbilerne vil altså skulle lægge over en krone pr. kilometer fra 2025. Og lastbilerne kører som bekendt milliarder af kilometer om året. Den regning skal så køres af på kunderne, forklarer Østergaard og tilføjer:

- Og man skal tænke på, at selve anskaffelsen af en el-lastbil er tre gange dyrere end tilfældet er for dieselbiler! Sammenlagt har vi så en situation, hvor prisen på transport bliver drevet i vejret og dermed giver næring til at vedligeholde inflationsbålet i årevis!

DTL-direktøren bygger sin antagelse på analyseforudsætninger fra Energistyrelsen, der viser, at man ikke regner med, at el til tung transport rigtig vil tage fart før i starten af 30’erne. Analyseforudsætningerne forventer faktisk kun, at en tiendedel af transportarbejdet i 2030 udføres af el-lastbiler – og det er endda en væsentlig forhøjelse i forhold til de tidligere analyseforudsætninger.

En af hovedårsagerne til, at Energistyrelsen er nået til de 10 procent, er, paradoksalt nok, at netop effekten af den planlagte kilometerafgift bliver medtaget i regnestykket. Og så bliver der i øvrigt taget højde for et kommende CO2-kvotestystem for transport i EU.

Rammer især erhvervsliv i yderområderne
Erik Østergaard advarer særligt mod konsekvenserne af vejafgiften for virksomhederne og beskæftigelsen i yderkommunerne i Danmark:

- I sagens natur vil transport af varer til og fra fx de nord- og vestjyske kommuner bliver relativt hårdere ramt af en kilometerafgift end mere centralt beliggende kommuner i landet. Det vil kunne reducere erhvervsaktivitet og beskæftigelse, som vil flytte til udlandet eller andre dele af Danmark, så lastbilernes trafikarbejde, og dermed vejafgiften, bliver reduceret.

Netop de længere afstande fra yderområderne vil i øvrigt gøre det endnu sværere at omstille til elektricitet påpeger Erik Østergaard:

- Transportaktiviteter, der er centraliseret i Danmark, kan jo lettere omstille sig til elektricitet. Det forstærker konkurrenceforholdet yderligere til ugunst for erhvervsaktivitet og transport i Danmarks yderkommuner. Og når først aktiviteterne er flyttet fra disse områder, kommer de næppe tilbage.

Læs DTL's høringssvar nedenfor

DTL høringssvar kilometerafgift