Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

Kilometerafgift: Ministermøde før lukketid

DTL - Danske Vognmænd var tirsdag eftermiddag inviteret til møde med skatteminister Jeppe Bruus (S) og transportminister Thomas Danielsen (V) sammen med en række andre transportorganisationer. Anledningen var en dialog om det lovforslag om kilometerafgift, der lige nu ligger til behandling i Folketinget, samt muligheder for tiltag til at fremme den grønne omstilling.

Delegationen afleverede et fælles indspil til regeringen, der oplister en række alternativer til regeringens planer om en kilometerafgift. Indspillet indeholder dog også en række tiltag, der bør iværksættes, uanset om kilometerafgiften bliver vedtaget af Folketinget i sin nuværende form.

DTL's adm. direktør Erik Østergaard udtaler: - Hovedpunktet var en decideret udsættelse af kilometerafgiftsloven til tidligst 2030, men det punkt blev ikke kommenteret overhovedet. Ministrene tog positivt imod vores indspil i øvrigt. Skatteministeren hæftede sig især ved afgifterne på biobrændstoffer og biogas, og transportministeren spurgte interesseret ind til ønsket om mere vægt på syvakslede vogntog.

I næste uge afleverer Folketingets Skatteudvalg betænkning om eventuelle ændringsforslag til lovforslaget om kilometerafgiften.

Lovforslaget forventes vedtaget 1. juni inden Folketingets sommerpause.

Notat med alternativer til en kilometerafgift