Del

Kan vi få klarhed, tak!

Hvad er planen med den grønne omstilling? Får vognmændene passende tid til at forrente det materiel, som de allerede kører med? Det spørger DTL’s adm. dir. Erik Østergaard i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Amager Ressourcecenter (ARC) har anskaffet et antal eldrevne skraldebiler. Og det er jo fint. DTL har selv medlemmer, der går i den retning. Dieselbilerne skal på sigt fases ud til fordel for mere klimavenlige, eldrevne køretøjer. Det er også fint, at det offentlige går forrest.

Hvad, der til gengæld er helt ude i hampen, er, at nogle af ARC’s fine klimavenlige køretøjer i en periode bliver ladet op af dieselgeneratorer, der næppe overholder Euro 6-normen, som vi kender fra lastbilerne og miljøzonerne i København og andre byer. ARC skifter sine dieselbiler ud med elbiler, der efterfølgende bliver ladet op med – dieselbrændstof. Det hænger jo ikke sammen. Og så alligevel.

Usikkerheden om, hvad vognmændene skal køre på fremover, har været udbredt, men på det seneste forstår vi, at elektricitet er løsningen. Bilfabrikkerne sprøjter elektriske lastbiler ud. Hos ARC har man så åbenbart købt ind, inden der var tilstrækkelige klimavenlige lademuligheder.

På side 10 i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND har vi en artikel om GLS, hvor nogle af vognmændene er i fuld gang med at transformere deres vognparker på fossile brændstoffer om til grønne ditto. Her peger man på, at den store barriere netop er manglen på ladeinfrastruktur. Der mangler simpelthen steder, hvor erhvervskøretøjerne kan lade deres biler op. Og gerne i en hastighed, så de dyre investeringer ikke står ubenyttet hen for længe ad gangen.

Vi bringer også en artikel med en rundspørge om den grønne omstilling af transportbranchen. Her frygter op mod hver fjerde vognmand, at pludselige krav om grøn omstilling i form af investering i elektriske lastbiler fører til, at virksomheden må afhændes eller helt lukkes. Rundspørgen afslører generelt stor usikkerhed omkring, hvad omstillingen vil bringe.

Man forstår dem. ARC er et grotesk omend lille eksempel, men måske toppen af et stort isbjerg i horisonten, når de private vognmænd for alvor skal i gang med at skaffe grøn strøm og ladefaciliteter til deres nye køretøjer.

Andre eksempler, der kan få selv stovte vognmænd til at miste modet, er den planlagte kilometerafgift, som er en skjult skat forklædt som et klimatiltag. Måtte en ny regering tage det initiativ af bordet med det samme. Og jeg nævner i flæng: De dyre elektriske alternativer, usikkerhed om man kan nå at tjene dieselbilen ind, inden den skal skiftes til en elbil, CO2-afgifter, de manglende lademuligheder, skulle man skifte osv. osv.

Så må vi få klarhed, tak. Hvad er planen? Hvordan når man at udbygge ladeinfrastrukturen? Får vognmændene passende tid til at forrente det materiel, som de allerede kører med?

I DTL ligger vi ikke på den lade side. Vi har tordnet mod kilometerafgiften. Og vi har spillet ud med et forslag, der både vil virke efter hensigten og mindske CO2-belastningen OG få penge i statskassen. Vi foreslår at hæve CO2-afgiften, så alle forbrugere af fossile brændstoffer er med til at betale regningen.

I disse dage tager vi desuden initiativ til at danne et ellastbil- og elvarebilsnetværk, hvor vi sammen med interesserede medlemmer kan drøfte udfordringerne med omstillingen fra diesel til el, hvad enten vi taler teknologi, ladeinfrastruktur, finansiering eller politiske initiativer desangående. Læs mere om det på side 13 i det nye blad. Med netværket vil vi prøve at afhjælpe noget af den uklarhed, der hersker omkring den grønne omstilling af transportbranchen og dermed klæde medlemmerne så godt som muligt på til at møde den.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND