Del

Kan man være dyretransport bekendt?

Vi arbejder hårdt på at påvirke det kommende forslag til transportforordning, skriver Morten Bach Sørensen, formand for DTL Dyr.

Mange har holdninger til transport af dyr, og transportørerne mødes ofte med et kritisk blik og fordomme. Den slags skal vi som dyretransportører kunne håndtere, og derfor er det vigtigt, at vi er i dialog med det omgivende samfund og arbejder for, at lovgivningen om dyretransport lægger fornuftige rammer for vores erhverv. 

Senere i år venter der dyretransportørerne en stor og vigtig begivenhed. Den indtræffer, når Europa-Kommissionen efter planen kommer med et forslag til en ny forordning for dyretransport. Forordningen er yderst vigtig, fordi transportforordningen populært sagt er ”dyretransportbranchens grundlov”, som regulerer dyrevelfærd under transport ved bl.a. at stille krav til temperatur, forplejning, læssetæthed og meget andet. 

Dyretransport er omstridt

Dyretransportørerne befinder sig ofte i et limbo mellem transportkundernes krav om konkurrencedygtig transport, myndighedernes kontrol og den almindelige danskers kritiske blik. Derfor er dyretransport både en krævende og udfordrende opgave. Krævende, fordi godset bogstavelig talt er levende og skal behandles derefter. Udfordrende, fordi mange er meget kritiske over for dyretransport, og fordi der stilles skrappe krav til dyrevelfærd under transport. 

I DTL Dyr arbejder vi hårdt på at påvirke det kommende forslag til en transportforordning. Et af de vigtigste spørgsmål for os er fordelingen af ansvaret for, om dyr er egnede til transport. Med de gældende regler kommer transportøren ofte i fedtefadet for skader, der er opstået i stalden inden transporten. Det er en helt urimelig situation, og derfor ønsker vi, at ansvaret for at dyrene er klar til at blive transporteret, fuldt og helt skal ligge hos landmanden, der jo kender dyrene, deres evt. sygdomshistorie og ikke mindst har besluttet at sende dem afsted. 

En blandt mange 

I det store politiske spil om den kommende transportforordning er DTL Dyr trods alt kun én blandt mange andre aktører. Vores budskaber risikerer at drukne i mængden, og derfor har vi længe set det som en vigtig opgave at være i dialog med andre interessenter og finde fælles fodslag i vores indsats. 

Dialog er nemlig vejen frem, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at det lykkedes at samle hele den danske branche bag en henvendelse til fødevareminister Jacob Jensen (V) om vores ønske om en bedre og mere logisk ansvarsfordeling for transportegnethed. Vi fik både samlet transportbranchens organisationer DTL, ITD, DI, Dansk Erhverv og ATL, der var underskrivere sammen med Landbrug & Fødevarer og 3F. 

Vi må se, hvad fremtiden bringer. At påvirke holdningen og reglerne om dyretransport er ingen nem opgave. Ud over det hjemlige samarbejde benytter vi også DTL’s fælles nordiske Bruxelles-kontor NLA, den internationale vognmandsorganisation IRU og vores kontakter i Europa-Parlamentet, hvor vi bl.a. er i god kontakt med de danske parlamentarikere Asger Christensen (V) og Niels Fuglsang (S). 

Fremtiden tilhører de aktive, siger man – og DTL Dyr er og vil være aktive for at sikre gode fremtidige rammer for den danske dyretransportbranche og vise, at man kan være dyretransport bekendt. 

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2023