Del

Kæmpe sejre for de danske vognmænd - kæmpe sejre for DTL

Den snarlige realisering af EU’s vejpakker, og dansk politisk aftale om den danske godskørselslov og aflønning på danske vilkår af udenlandske chauffører, blev af DTL's adm. direktør Erik Østergaard på DTL's generalforsamling betegnet som kæmpe sejre for de danske vognmænd – og dermed kæmpe sejre for DTL.

”Vi har arbejdet stenhårdt for de sejre, trykket på alle de knapper, vi kunne, forsynet positivt stemte politikere med input og argumenter – og lagt arm og presset de mere modvillige.
Vi har holdt gryden i kog i medierne og lagt alt det tænkelige pres, vi kunne. Det er DTL, der har sikret, at den sag ikke gik i glemmebogen,” lød det fra en tilfreds DTL-direktør. Han påpegede i øvrigt, at organisationen har været oppe imod en østeuropæisk lobby med alliancer i Padborg og på Christiansborg og Bruxelles.

Klimadebatten kommer tilbage
DTL nåede også i 2019/20 – inden coronakrisen – at være deltager i regeringens klimapartnerskab for transport, hvor DTL’s formand har præsideret som næstformand.

”En række DTL-medarbejdere har siddet helt centralt i arbejdet med at identificere, hvor transportsektoren bedst kan bidrage til at blive mere klimavenlig. DTL hentes igen og igen ind dér, hvor beslutningsgrundlaget etableres, og vores stemme vejer tungt i mødet med politikerne,” fastslog Østergaard, og fortsatte:

”Jeg er helt klar over, at Covid-19 i en periode vil sætte klimadagsordenen tilbage. Men det er kun for en tid. Der er slet ingen tvivl om, at det er en massiv og langvarig udfordring for vores planet – og dermed også for vognmændene, både privat og erhvervsmæssigt. Og vi kommer til at være helt fremme i interesserevaretagelsen for jer, når dagsordenen igen levner plads til andet end corona-virus.”

Skrækscenarier om fejl på køretøjer
En sag, der kom til at fylde meget i 2019, var regeringens stramning af sanktionerne for sikkerhedskritiske fejl på køretøjer. Erik Østergaard adresserede problemet:

”Jeg ved, at mange af jer har været fly-forbandet over udsigterne til bøder, der kunne stige eksponentielt ved gentagelsestilfælde. Men gennem intensiv dialog med ministeren, Færdselsstyrelsen og Politiet fik vi nogle præciseringer og garantier på plads. Træerne vokser ikke ind i himlen, men de skrækscenarier, som nogle turnerede rundt med, holdt ikke stik,” påpegede Østergaard, med tak til transportministeren og Færdselsstyrelsen for en pragmatisk tilgang til sagen.

Og så var der, ej at forglemme, de tilbagevendende politiske indgreb for at stramme kravene yderligere for lastbiler i miljøzonerne. I tæt samarbejde med en række DTL-medlemmer, en rundspørge til alle medlemmer, og både et pres i medier og i kulissen, lykkedes det at få en mere fair og meningsfuld løsning på plads:

”DTL's indsats i forbindelse med miljøzonerne har været massiv, og løsningen var ikke kommet uden DTLs medvirken,” fremhævede Erik Østergaard, der dog også påpegede, at kampen endnu ikke er forbi, da kræfter stadig arbejder på yderligere at fremskynde partikelfilterkrav på ældre lastbiler.