Del

IT hjælper chauffører med læsevanskeligheder

Man kan sagtens arbejde i transportbranchen, selv om man er ordblind. De nye IT-værktøjer gør det ovenikøbet lettere for de ordblinde at fungere i hverdagen. Hos Frede Andersen og Søn A/S i Næstved kommer medarbejderne på kursus i at bruge den nye teknologi.

Forestil dig, at de mails og andre meddelelser, du får på din mobil eller tablet, lige så godt kunne være skrevet på græsk eller kinesisk. Sådan er virkeligheden mere eller mindre for de mange medarbejdere i transportbranchen, som i varierende grad er ordblinde. Men den slags er der råd for. Mails kan blive læst op for én, og man kan selv indtale mails. Hvis man ved, hvordan man gør. 

Det er baggrunden for, at Frede Andersen & Søn A/S (FAS) er begyndt at sende sine ordblinde medarbejdere på kursus. Ikke i at læse og skrive, men i at benytte sig af de mange IT-værktøjer, som er blevet dagligdag for en chauffør anno 2023. 

Tilfredse chauffører 

Chaufførerne Pia Madsen og Dan Paulsen er to af de første fire chauffører, som har gennemført kurset. Og de er ovenud tilfredse. 

- Jeg har fået rigtig meget ud af kurset. Jeg bruger tit den funktion på tabletten, hvor meddelelsen bliver læst op. Det har jeg lært på kurset. Og så er det rart, at vi har lært at bruge computeren, så vi kan bruge e-Boks og MitID. Jeg er blevet bedre til at arbejde med computeren, fortæller Pia Madsen. 

For ordblinde er hukommelsen en genvej, der gør, at ordblindheden bliver et mindre problem for dem. Dan Paulsen: 

- Vi skal ikke køre den samme vej ret mange gange, før vi kan den uden at skulle bruge hjælpemidler. Så finder man nogle pejlemærker, der gør, at vi kan finde vejen uden at skulle læse vejskiltene, siger han. 

Dan Paulsen peger især på, at han har lært om de mange muligheder med fx oplæsningsprogrammer. 

- Jeg har aldrig været god til Word og Excel. Det er jeg blevet bedre til. Det er computerdelen, jeg har fået mest ud af. Lært de små finurlige genveje, der er i de forskellige programmer, der gør, at hverdagen bliver nemmere. Hvordan du nemt kan flytte et billede over i et Word-dokument, så du hurtigere kan sende det videre i en mail. Så er der nogle på kontoret, der kan skrive det hele ind i systemet, så jeg slipper for at skulle bruge et par timer på at taste mig igennem det, siger Dan Paulsen. 

Kollegerne har vist positiv interesse for kurset. 

- Mange glæder sig til, det bliver deres tur og spørger ind til, hvad vi har fået ud af det. Og nogle har spurgt, hvad de kan gøre lettere. Det har vi så hjulpet med, fortæller Pia Madsen. 

Ordblindhed ingen hindring 

Ifølge HR-chef Karina Frederiksen hos FAS er ordblindhed slet ikke en hindring for at få job som chauffør. 

- Vi spørger ind til det ved jobsamtalen. Ikke for at sortere nogle fra. Men hvis vi ved det, kan vi tage hensyn til ordblindheden i vores daglige kommunikation med chaufførerne, siger hun. 

Mindst 36 af FAS’ godt 220 medarbejdere er ordblinde i større eller mindre grad. En af de udfordringer, det har givet, er, at mange ikke læser de mails, som virksomheden sender ud til medarbejderne. Ikke fordi de ikke gerne ville læse dem, men fordi de ikke kan. Og det var egentlig bevæggrunden til at overveje at sende dem på kursus. 

Det var ikke helt uproblematisk for FAS at få kurset til medarbejderne op at stå. Zealand Business College Slagelse, som er FAS’ samarbejdspartner, havde i første omgang planlagt et kursus, som for en stor del bestod af læseundervisning bestyret online af en lærer, som samtidigt havde andre kurser. 

Matchende kursus 

Ifølge Karina Frederiksen fra FAS blev kurset efterfølgende rettet til, så det matchede virksomhedens og ikke mindst kursusdeltagernes behov. 

- Det er klart, at ordblinde har svært ved at følge med i undervisning, der forudsætter, at man kan læse. Det vigtigste for os var, at kurset skulle sætte medarbejderne i stand til at bruge de IT-værktøjer, der er blevet dagligdag for vores chauffører. Da først det var på plads, gik undervisningen rigtig fint. På et senere tidspunkt kan det være, at vi også går ind i egentlig læse- og skriveundervisning til medarbejderne, siger hun, der oplyser, at 36 har meldt sig til kurset hos Zealand. 

- De første fire kolleger, som har gennemført kurset, har været gode ambassadører. For nu bliver jeg spurgt, ”hvornår bliver det min tur?” siger Karina Frederiksen. 

Kurserne, ti gange à tre timer pr. gang, foregår i arbejdstiden. Og en af de største udfordringer har været at hive timerne ud af chaufførernes kørsel. 

- Det løste vi. Blandt andet fordi, det er vigtigt for virksomheden, at medarbejderne får de IT-kompetencer, der skal til, for at de kan bruge udstyret, siger Karina Frederiksen.  

Læs artiklen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2023