Del

Investeringslysten dykker gevaldigt

Nye oplysninger fra Danmarks Statistik afslører, at investeringsforventningerne hos landtransporten er faldet markant i forhold til tidligere.

Planlægger danske virksomheder fremtidig investering i materiel og udstyr, jord og bygninger og egen infrastruktur eller fx software og efteruddannelse, er det åbenbart ikke med vognmændenes medvirken. 

Landtransportens forventninger til at investere har nemlig taget et gevaldigt dyk på det seneste, efter at have ligget nogenlunde på niveau med transportsektoren som helhed og den øvrige servicesektor. 

Det kan udledes af de nyeste tal fra Danmarks Statistik, som DTL har bearbejdet. 

- Det ser ud til, at der er sket en forværring af landtransportens investeringsforventninger de seneste par år. Landtransporten er nu samlet set mere pessimistisk end både transportsektoren og serviceerhvervet som helhed, hvad angår forventningerne til investeringer, siger DTL’s erhvervspolitiske chef Ove Holm. 

På basis af data fra Danmarks Statistik har DTL udarbejdet en statistik for investeringsforventningerne hos serviceerhvervet som helhed samt inden for transporten, og herunder særligt landtransporten. 

Kraftigt dyk hos landtransporten  

Statistikken viser, at landtransporten har oplevet et kraftigt dyk, især hvad angår forventningerne til investeringer i materiel og udstyr, men også hvad angår investeringer i land, bygninger og infrastruktur samt ”immaterielle” investeringer (forskning og udvikling, software, efteruddannelse osv.) er der sket en forværring. Landtransporten er mest pessimistisk i sine seneste forventninger, når det kommer til investeringer i jord, bygninger og infrastruktur. 

Hvad den manglende investeringslyst er udtryk for, kan være svært at gennemskue, men Ove Holm peger på en række faktorer, der på det seneste kan have haft betydning: 

- Landtransport er først og fremmest tæt knyttet til økonomisk aktivitet. Hvis økonomien vokser, kan der være øget efterspørgsel efter landtransporttjenester. Men på trods af de seneste udmeldinger fra vismændene og analytikere om, at krisen er afblæst, og økonomien er sund, kan det seneste års udvikling og spådomme have påvirket lysten til at kaste penge ind i at udvikle forretningen, forklarer Ove Holm. 

Han tolker mest nedgangen i investeringsforventningerne som en afventning af en række væsentlige forhold på klima- og miljøsiden. Med andre ord en usikkerhed om, hvad politikerne beslutter sig for, og hvilken vej, man bør gå: 

- Investeringer i ny teknologi kan forbedre effektiviteten, bæredygtigheden og omkostningseffektiviteten af landtransport. Men først på det seneste er politikerne begyndt konkret at tage fat på at øge grænserne for vægte og dimensioner på køretøjerne, og usikkerheden med hensyn til el-drift er stadig fremherskende. Og de stærkt svingende priser på brændstof og energi grundet verdenssituationen kan gøre, at mange vognmænd er tilbageholdende, vurderer Ove Holm. 

Han tilføjer, at den kraftigt stigende rente sætter trumf på en manglende lyst til at investere. 

 Usikkerhed om fremtidens drivmidler 

Denne vurdering bekræftes af markedsdirektør Søren Hesselholt fra Jyske Bank Sønderjylland Erhverv og Transport: 

- Renten er steget markant over de seneste år, og energipriserne er steget. Og det, vi oftest hører fra kunderne, er, at opbremsning i byggeriet og handlen generelt for at dæmpe inflationen har betydet, at der ikke skal flyttes den samme varemængde som tidligere. Samtidig er materiellet blevet dyrere, hvilket gør det mindre fordelagtigt at lave udskiftninger. 

Markedsdirektøren kan også bekræfte, at usikkerhed om fremtidens drivmiddel spiller ind: 

- Hvis materiellet kan holde længere, vil vognmændene gerne være mere sikre, inden de vælger ny teknologi, for udskiftningen sker ofte i større klumper. Alt dette smitter også af på investeringer i domicil, byggerier og logistikfaciliteter, siger Søren Hesselholt.  

Se grafikken, der viser et kraftigt fald i forventningerne til investeringer især hos landtransporten, i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2023 herunder.  

Læs artiklen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2023