Del

Ingen udsigt til færre indberetninger til Danmarks Statistik

Vognmændene er godt trætte af de indberetninger, som med jævne mellemrum skal leveres til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik forklarer her, hvorfor indberetningerne er nødvendige.

Af alle henvendelser fra det offentlige er vognmændene mest kritiske overfor de lovpligtige indberetninger til Danmarks Statistik. Det fremgår af den rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND omtalte i oktoberbladet (nr. 7, 2023). Men der er ikke udsigt til at presset for at levere statistikker bliver mindre fremover, lyder det i dette interview med kontorchef Hanne-Pernille Stax og chefkonsulent Peter Ottosen fra Danmarks Statistik. 

Små virksomheder belastes mindst 

Gør det indtryk, når så mange vognmænd udtrykker frustration over at skulle indberette til Godsstatistikken igen og igen? 

- Det gør skam indtryk. Vi har nogle regler, så de mindste virksomheder belastes mindst og de store virksomheder belastes mest. Har man færre end ni medarbejdere, kan man fx maksimalt udtrækkes til tre statistikker. Og vi er bevidste om, at der er en faktisk byrde og en oplevet byrde, siger Hanne-Pernille Stax. 

Som en hjælp til virksomhederne prøver Danmarks Statistik nu at udvikle en mere automatiseret erhvervsrapportering. Derudover er der udviklet en app, så man kan indberette via sin smartphone. 

- Og så har vi online-blanketten, som de fleste nok anvender. Vi forsøger at gøre indberetningen så enkel som muligt. Men det ændrer ikke på det grundlæggende, at der er data, som skal indberettes, for at Danmark kan overholde EU-lovgivningen, siger Peter Ottosen. 

Hvorfor er det nødvendigt at true vognmændene med bøder og politi, hvis man ikke indberetter til Godsstatistikken? 

- Det gør vi først i rykkerproceduren. Men det er altså lovpligtigt at indberette. Svarer man, så får man ikke flere henvendelser fra os i forbindelse med den indberetning. En virksomhed modtager normalt én anmodning pr. lovpligtig indberetning. Hvis virksomheden ikke har indberettet ved fristens udløb, vil den modtage én eller flere påmindelser om indberetningen. Der udsendes mindst fire påmindelser, før en sag om manglende indberetning evt. overdrages til politiet. Inden vi tager dette skridt, vil vi også have forsøgt at kontakte virksomheden telefonisk, siger Peter Ottosen. 

Forsøger at forenkle indberetningerne  

Ifølge Hanne-Pernille Stax er Danmarks Statistik opmærksom på, at mange vognmandsvirksomheder er meget små og uden kontoransatte, og at det derfor ofte er vognmanden selv, som skal stå for indberetningerne. 

- Vi har forsøgt at gøre det enklere at indberette. Men for at få en retvisende statistik er vi nødt til at have tal fra både store og små virksomheder. Vi er godt klar over, at det ofte er en større byrde for dem, som sjældnere skal indberette. Som tommelfingerregel skal man regne med at skulle indberette to-tre gange om året, hvis man har ti lastbiler. Vi er klar over, at det er en administrativ byrde for mindre virksomheder. Men svarer man ikke inden for fristen, får man påmindelser, og så løber antallet af henvendelser fra os op, siger hun. 

Hvad siger I til tilbagemeldinger om, at nogle virksomheder bliver så trætte af at skulle indberette igen og igen, at de ikke tager spørgeskemaerne seriøst? 

- Vi er opmærksomme på, at det er en fristelse for virksomhederne. Vi er interesserede i at få så korrekte oplysninger som muligt. Useriøse besvarelser underminerer statistikkens kvalitet. Og det er ærgerligt i sig selv, men også for de mange virksomheder, der løser opgaven på en ordentlig måde, siger Hanne-Pernille Stax, der oplyser, at indberetningerne bliver brugt til at udarbejde en statistik over den transport, der foregår på de danske veje med lastbiler. 

- Statistikken har store brugere såsom store transportvirksomheder og brancheorganisationer. Så anvendes den i trafikplanlægningen, og EU har store interesser i at følge de data, som i øvrigt bliver produceret i alle EU-lande, siger hun. 

Får vognmændene tilbagemeldinger fra jer fx i form af de statistikker, de selv har medvirket i? 

- Vi melder ikke direkte tilbage til de enkelte. Men når man indberetter, kommer man forbi en side, hvor resultaterne fra sidste gang står. Man kan næsten ikke undgå at falde over dem, siger Hanne-Pernille Stax. 

ANTAL INDBERETNINGER PR. ÅR

Hvert år anmoder Danmarks Statistik danske vognmandsvirksomheder om cirka 8.500 indberetninger af kørsel med én lastbil i én uge. Bilerne udtrækkes tilfældigt blandt de i alt cirka 37.000 lastbiler i danske virksomheder med en tilladt totalvægt på min. 6.000 kg. 

En konkret lastbil udtrækkes i gennemsnit til indberetning af én uges kørsel én gang hvert fjerde år. 

Antal indberetninger er fordelt i forhold til antal lastbiler i virksomhederne. En virksomhed med ti lastbiler vil fx typisk skulle indberette én uges kørsel for to-tre biler pr. år. 

Kilde: Danmarks Statistik.