Del

Ingen udsigt til ændring af 11 kg-regel

En arbejdsgruppe har på to år ikke fundet en løsning på den omstridte 11 kg-regel på varebilsområdet. Varebils-formand skuffet over dødvande.

Efter at være blevet vendt og drejet af en arbejdsgruppe igennem to år er der udsigt til, at den såkaldte 11 kg-regel på varebilsområdet fortsætter uændret. 

Det fremgår af det udkast til afrapportering med anbefalinger, som arbejdsgruppen skal fremsende til transportminister Thomas Danielsen. Umiddelbart er der ikke udsigt til at reglen ændres fra politisk hold. 

Og intet nyt er i den sammenhæng dårligt nyt. Det siger formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV) Dan Olsen. 

Statsfinansieret løndumping 

- Det er desværre et dødvande, som det hele tiden har været. Vi har store problemer med at få politikerne på banen. Det er svært at overbevise dem om, at 11 kg-reglen er konkurrenceforvridende. 

Han henviser til det forhold, som er 11 kg-reglens modstanderes væsentligste anke: At køretøjer under 2.500 kg kan transportere gods for fremmed regning uden vognmandstilladelse, hvis hvert enkelt stykke gods vejer under 11 kg. Disse transportører skal dermed ikke overholde samme regelsæt som andre vognmænd vedr. vognmandstilladelser, uddannelse af chauffører, vandel osv. 

- Jeg har svært ved at se, hvorfor nogen skal undtages fra reglerne. Om en pakke vejer ét eller 20 kg, så er det jo stadig godskørsel for fremmed regning. Jeg mener, der er tale om statsfinansieret løndumping, når avisbudene også kan køre med pakker, så længe de vejer under 11 kg, siger han. 

Mindre godsmængder hos varebilsvognmænd 

Dan Olsen, som til dagligt er vognmand i KDO Logistics i Randers, forklarer, at konsekvensen af reglen har været faldende godsmængder hos ham og de øvrige medlemmer i SKV. 

- Vi kan se, at antallet af småpakker er gået ned for os de seneste tre år. Jeg hører også fra vores sælgere, at vi ikke kan være med prismæssigt, når vi byder på en opgave. Hvis vilkårene var lige, kunne vi konkurrere på lige fod, siger han, der mener, at konkurrenter som fx DAO har færre omkostninger til løn. 

Dan Olsen påpeger, at 11 kg-reglen er en dansk særregel, som ikke findes i EU-regi. Bl.a. derfor har han ikke opgivet håbet om, at der kan komme en løsning på problemet. 

- Jeg har 25 års erfaring indenfor pakkebranchen. Det virker saftsusememe da ligetil, at vi får bragt orden i det her rod, siger han. 

DANSKE VOGNMÆND har forgæves forsøgt at få en kommentar fra transportminister Thomas Danielsen om, hvordan han stiller sig til arbejdsgruppens afrapportering. 

UENIGHED I ARBEJDSGRUPPE OM 11 KG-REGEL

Daværende transportminister Trine Bramsen nedsatte i maj 2022 den arbejdsgruppe, som ikke har kunnet nå til enighed om 11 kg-reglen.

På den ene side står DTL, ITD og 3F, som vil have reglen afskaffet “for at sikre ens regler og fair konkurrence for pakke- og distributionskørsel på transportmarkedet”.

På den anden står Danske Medier, Danske Speditører og Brancheforeningen for Danske Distributionsvirksom heder, som vil bevare 11 kg-reglen “for ikke at pålægge både branchen og myndighederne yderligere omkostninger”.

Rigspolitiet har konsekvent fremført, at det er svært at håndhæve reglen i praksis. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2024