Del

Højere kilometerafgift bør udløse mulighed for større og tungere køretøjer

DTL: Det vil være til gavn for alle at inddrage kapacitetsforøgelser af vognmændenes materiel i de igangværende politiske forhandlinger om en kilometerafgift for de tunge lastbiler, som ventes afsluttet inden for kort tid.

Hvis det politiske flertal for at indføre administrativt belastende og i øvrigt dyre kilometerafgifter står fast helt frem til en egentlig lovgivningsproces, bør de selvsamme politikere samtidig indtænke forbedringer af lastbilers vægte og dimensioner, som vil kunne lette vognmændene for ganske mange byrder. Det vil for alvor gøre transport af gods mere klimavenligt. 

Det mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der konkret peger på, at man bør forhøje totalvægten på lastbiler og vogntog samt forøge længden på sættevogne og totallængden på sættevogntog.  

- Det vil give en meget stor CO2-reduktion samt økonomiske og klimamæssige gevinster for vognmandserhvervet og samfundet. Jeg har før sagt, at det ligger til højrebenet at sætte fuldt tryk på at få forslagene gennemført hurtigst muligt, siger Erik Østergaard. 

- Netop nu, hvor der politisk bliver talt om at pålægge den tunge transport afgiftsbyrder i en hidtil uset størrelsesorden, vil forøget kapacitet på køretøjerne give åbenlyse gevinster for samfundet, klimaet – og ikke mindst vognmandserhvervet. Ja, jeg forventer faktisk, at man netop nu tager ansvar og følger eksperterne, der har konkluderet, at samtlige projekter vil have en positiv nettonutidsværdi og dermed være samfundsøkonomisk rentable, siger direktøren med henvisning til den analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering, som Færdselsstyrelsen offentliggjorde ved årsskiftet. 

Uklog kilometerafgift 

Kørselsafgiften betragter DTL som grundlæggende uklog, fastslår DTL-direktøren: 

- Ikke alene vil administrations- og kontroldelen fylde en betragtelig del af provenuet. Men erfaringen fra den gang, man legede med tanken om en tilsvarende kilometerafgift, var, at det i høj grad vil have en negativ påvirkning af erhvervslivet i de afsides beliggende områder af landet. Det, som mange politikere ynder at kalde Produktions-Danmark. Derfor er kilometertanken ikke groet i vores have, siger han.  

DTL erfarer, at der højst sandsynligt vil være tale om at afgiftsbelægge lastbiler fra 12 ton på et begrænset vejnet bestående af statsvejene samt et antal centrale kommuneveje for at undgå sivetrafik. Senere – i 2027 – vil kilometerafgiften blive øget, og vægtgrænsen nedsat til 3,5 ton.  

Forhandlingerne om kørselsafgiften, der i givet fald træder i kraft fra 2025, ventes afsluttet inden for kort tid. 

 

FAKTA

Eksempler på DTL-ønsker til kapacitetsforøgelse

  • Forhøjelse af totalvægten fra 32 ton til 36 ton på 4-akslede lastbiler Indførelse af 5-akslede lastbiler med 42 ton totalvægt

  • Forøgelse af længden på sættevogne fra 13,6 meter til 14,9 meter sættevogne

  • Forøgelse af totallængde fra 16,5 til 17,5 meter på sættevogntog (giver en meget stor CO2-reduktion)

  • Ekstra 2 meters vogntogslængde til sættevogntog og påhængsvogntog med kran

  • Forhøjelse af vægten på vogntog – særligt 7-akslede vogntog fra 56 til 58 ton