Del

High noon for mobilitetspakken

Efter godkendelse af dagsordenen for Europa Parlamentets plenarsamling, ligger det nu fast, at de tre forslag om køre- og hviletid, om adgang til markedet og erhvervet (cabotage og postkasseselskaber) og om udstationering kommer til debat og afstemning i dag onsdag.

Linjerne er trukket hårdt op. Den bulgarske ministerpræsident har fortalt Parlamentets formand, at bulgarske medlemmer af EP vil gøre alt for at undgå, at der bliver en afstemning. Transportministrene fra Polen, Litauen, Rumænien, Estland, Malta, Letland, Bulgarien og Ungarn har også opfordret til, at afstemningen udsættes.

Samtidig har førende vognmandsorganisationer fra Nord- og Vesteuropa – herunder NLA -  opfordret til - og kæmpet for - at en afstemning gennemføres. Mandag udtalte en af de førende kræfter i dette arbejde, MEP Ismael Ertug (S&D Tyskland), at det ikke kan være rigtigt efter næsten 2 års arbejde, at Parlamentet ikke er klar til at stemme.

-Men mere vigtigt om der bliver stemt eller ej er at få løst de problemer, som vejtransporten i EU står overfor dagligt. Reaktionen fra de øst-europæiske lande bekræfter, at der foregår ting ude i markedet, som ikke passer godt med et ansvarligt og socialt Indre Marked, udtaler NLA-direktør Søren H Larsen.

Handler om fælles regler

-Det, som provokerer mest, er at skulle lytte til, at mobilitetspakken vil ødelægge det indre marked, når man med større ret kan påpege, at dagens situation er ødelæggende for det indre marked. Man skal huske på, at mobilitetspakken handler om fælles regler snarere end et kludetæppe af nationale regler. Hvis man ikke vil have mobilitetspakken, så får man i stedet et meget kompliceret sæt af nationale regler at skulle forholde sig til.

Vigtigt for NLA i mobilitetspakken er:

  • Nye regler for cabotage, der sikrer, at man ikke permanent kan opholde sig i et eller flere lande uden at skulle følge de nationale regler
  • Krav til køretøjer under 3,5 t så misbrug stoppes
  • Kamp mod postkasseselskaber, så man skal have en reel aktivitet der, hvor man er registreret.
  • Reglerne for udstationering skal anvendes for cabotage og kombineret transport og i det mindste visse former for international transport. Man skal ikke i lange perioder (10 dage fx) kunne køre uden at være omfattet
  • Der skal udvikles en ny Smart Takograf generation 2 med bedre lokalisering for at kunne udføre bedre og mere intelligent kontrol af vejtransport
  • Ugentligt regulært hvil i førerkabinen skal ikke være tilladt. Situationen på rastepladser i EU skal normaliseres!
  • Medlemslandene skal tvinges til at samarbejde om bedre kontrol

Risiko for at skulle begynde forfra

Trods dramaet er afstemningen i Parlamentet ikke sidste ord i sagen. Medlemslandenes ministre opnåede i december 2018 enighed om indholdet. Hvis Parlamentet opnår en enighed, skal ministrene og Parlamentet derpå prøve at finde et fælles kompromis, som de alle kan støtte.

Det er derfor vigtigt, at Parlamentet evner at opnå enighed og får vedtaget en tekst nu - inden det snarlige valg til Europa-Parlamentet. I modsat fald er der risiko for, at det nye Parlament vil beslutte, at hele behandlingen skal begynde forfra i Parlamentet. I den situation må det forventes, at der vil gå 1-2 år, inden vi ser et nyt udspil.