Del

Grus i det grønne maskineri

Indtil videre kan regeringens aktiviteter, når det gælder den grønne omstilling i al almindelighed, vel bedst beskrives om sabelraslen, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen i den nye udgave af DANSKE VOGNMÆND.

Vognmænd er sat i verden for at transportere gods, så velfærdssamfundet til enhver tid er forsynet med alt mellem himmel og jord. 

Når regering og Folketing rasler med de grønne sabler, viser vognmændene rettidig omhu og sonderer terrænet for muligheder for at fortsætte transportaktiviteterne til gavn for samfundet og til gavn for dem selv i en fremtid uden diesel og med elektricitet som drivkraft. Man skulle være et skarn, hvis man ikke tager bestik af, hvad der venter rundt om hjørnet. Så det gør vognmændene og vi i DTL. 

For indtil videre kan regeringens aktiviteter, når det gælder den grønne omstilling i al almindelighed, vel bedst beskrives om sabelraslen. 

Vejafgiften, som blev slået stort op som grøn, kommer ikke til at virke grønt i en rum tid fremover, fordi vognmændene ikke kan finde erstatninger for dieselbilerne, som ville kunne lette afgiftsbyrden. Ladeinfrastrukturen er simpelthen ikke til stede. En maskeret skat er, hvad det er. Og nu viser den sig ovenikøbet svært gennemførlig til tiden (se mere om det på side 11 i bladet). 

På side 12-13 i dette blad bringer vi historien om et politisk initiativ, som på overfladen er grønt og fint, men som falder totalt til jorden, når det møder virkeligheden. 

Hvornår begynder regeringen at tage den grønne omstilling lige så alvorligt som erhvervslivet i almindelighed og transportbranchen i særdeleshed? Hvornår får vi politiske udmeldinger på det grønne område, som vi faktisk kan planlægge efter?

Et af vores store medlemmer, GLS, ville hellere end gerne skifte til elektriske varebiler. En lovændring gjorde det fra 1. juli 2020 lovligt med lille kørekort at føre en elektrisk varebil på op til 4.250 kg, hvor grænsen før var 3.500 kg. Grunden til forøgelsen af den tilladte maksimumvægt er, at batterierne til en elektrisk bil vejer godt til. 

Desværre kan GLS og de øvrige varebilsvognmænd ikke rigtigt anvende den nye regel. For politikerne havde glemt at tage EU’s regler i ed. Og ifølge dem er en varebil på mere end 3.500 kg en lastbil. Hverken mere eller mindre. Med hvad det indebærer af krav om ekstrauddannelse til chaufføren, installering af tachograf, kørehviletidsregler samt krav til vognmanden om fællesskabstilladelse til godskørsel med lastbil. 

Resultat: Her fire år senere kører der meget få elektriske varebiler på 4.250 kg rundt på vejene. 

Problemerne på varebilsområdet bliver lige nu behandlet i en arbejdsgruppe under Transportministeriet. Så må vi bare vente på, at den barsler med noget, som transportministeren efterfølgende handler på. Eller om det bliver ved sabelrasleriet. 

Hvornår begynder regeringen at tage den grønne omstilling lige så alvorligt som erhvervslivet i almindelighed og transportbranchen i særdeleshed? Hvornår får vi politiske udmeldinger på det grønne område, som vi faktisk kan planlægge efter? 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024