Del

Grønne skyer i horisonten

Med en række fælles politiske forståelser mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale blev dannelsen af en ny socialdemokratisk mindretalsregering under ledelse af Mette Frederiksen en realitet lige inden sommerferien.

Én politisk målsætning har raget op over alle. Det nye flertals enighed om at indfri den såkaldte Paris­-målsætning på klimaområdet, med en 70 procents CO2-reduktion inden 2030, er voldsomt ambitiøs.

Og netop denne meget ambitiøse målsætning vil utvivl­somt blive styrende for en lang række af de politiske tiltag, Danmark vil se de kommende år. Dermed vil klimakravene reelt komme til at bestemme rammen for en lang række politikområder. Således også transportområdet.

Især Folketingsvalget og regeringsskiftet kan have givet kampen mod social dumping ekstra medvind.

Læs meget mere om, hvad vi har i vente efter valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet i det nye nummer af DTL Magasinet