Del

Grøn omstilling sendes sydpå

Tusinder af danske lastbiler kunne køre på CO2-neutral biogas fra dansk landbrug. I stedet eksporteres biogassen til bl.a. Tyskland. Hvorfor? Fordi afgiften til den danske stat gør det urentabelt at køre på i Danmark.

750 danske lastbiler kunne i morgen køre ud med gods med danskproduceret, flydende biogas i tanken fremfor sort diesel og dermed bidrage væsentligt til det politiske krav om grøn omstilling af den tunge transport. 

Den flydende biogas kommer fra et nyåbnet anlæg ved Horsens, som biogasproducenten Bioman ApS indviede i slutningen af maj. Her produceres flydende biogas (LBG) fremstillet på gylle fra dansk landbrug, lige til at hælde i tanken på en gaslastbil og 100 procent CO2-neutralt. 

Men biogassen havner ikke i danske lastbiler. Den fyldes i stedet på tankvogne og køres til Tyskland, hvor efterspørgslen på grøn dansk biogas er stor, forklarer Birger Parsberg Olsen, Head of Green Gases hos Bioman ApS. 

- Når man sælger biogas på en tankstation i Tyskland, er der ingen CO2-afgift på biogas, og det giver en fordel på to-tre kroner pr. kilo, hvorimod vi i Danmark bliver brandbeskattet på biogas. I lande som Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Finland er de meget ambitiøse omkring deres CO2-fortrængningskrav. Og om vi skal køre varen til højre eller venstre, er for så vidt lige meget, siger han om eksporten af biogas til nabolandene. 

Aftageren af de 7.000 tons biometan, der årligt skal produceres på anlægget i Sydøstjylland, er den tyske tankstationskæde ViGo Bioenergy. 

Vil have biogas fritaget for afgift  

Faktisk stopper det ikke der: Brancheorganisationen Biogas Danmark anslår, at 7.500 lastbiler kan køre på biogas i Danmark i 2030. Det vil betyde en samlet CO2-reduktion på 15 procent. 

Til sammenligning forventer man, at 1.500 lastbiler vil køre på el i 2030. Så mens ellastbiler i større skala indtil videre er et fatamorgana, har biogas i en årrække fremover et langt større potentiale i vejgodstransporten herhjemme. 

Ifølge Biogas Danmark betaler en transportvirksomhed cirka 20 procent højere energi- og CO2-afgifter ved at vælge biogas fremfor diesel. Biogassen skal gøres attraktiv for vejgodstransporten i Danmark på samme måde som i vores nabolande, mener direktør i Biogas Danmark Frank Rosager. 

- Biogassen skal afgiftsfritages, CO2-fortrængningskravet hæves, og anvendelsen af de fødevarebaserede biobrændstoffer skal begrænses. I Tyskland og Sverige har de en høj CO2-afgift på diesel og et højt fortrængningskrav, som skaber efterspørgsel på danskproduceret biogas, siger Frank Rosager. 

Han peger på en anden uhensigtsmæssighed: CO2-reduktionen fra den biogas, som Bioman eksporterer til Tyskland, tæller med i det tyske CO2-regnskab og ikke i det danske. Omvendt er diesel billigere i Danmark end syd for grænsen, og derfor tanker tyske lastbiler diesel i Danmark, som tæller negativt i det danske CO2-regnskab. 

Frank Rosager mener derfor, at Danmark bør lægge sig op ad Tyskland, både når det gælder afgifter og CO2-fortrængningskrav. 

- Vi mener, det er uheldigt, at dem, der kører sort, kan tanke billigt i Danmark, mens det modsat Tyskland er dyrere at køre grønt herhjemme, siger han.

Sparer 1,5 mio. tons CO2

Med VE-direktivet, som har været gældende i Danmark siden 1. juli 2021, betyder klimaftrykket fra biogas produceret på husdyrgødning, at en lastbil på 40 tons, der kører 80.000 km om året på biogas, reducerer CO2-udledningen med 200 tons. 7.500 biogasdrevne lastbiler i 2030 betyder dermed en potentiel CO2-reduktion på 1,5 millioner tons CO2. 

Kilde: Biogas Danmark 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023