Del

Godt valg!

DTL’s direktør Erik Østergaard lover i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND, at DTL vil blive bliver ved med at stille spørgsmål og presse på for hensigtsmæssige transportpolitiske løsninger også efter det kommende Folketingsvalg.

Folketingsvalget nærmer sig. Måske er det allerede udskrevet, når du læser disse linjer.

I 2019 bragte vi her i bladet en rundspørge blandt Folketingets transportordførere med deres svar på ni konkrete spørgsmål. Mange af de spørgsmål er siden løst til vores ubetingede tilfredshed. Fx er der siden lavet en stor infrastrukturaftale, og der er kommet bedre styr på social dumping/unfair konkurrence på transportområdet for at nævne et par af spørgsmålene fra sidste folketingsvalg.

Forud for det kommende valg ville vi så gerne have gentaget succesen, men der gjorde vi regning uden vært. Trods ihærdige anstrengelser lykkedes det bare at få Henning Hyllested fra Enhedslisten og Kristian Pihl Lorentzen (V) i tale. Tak til dem! De øvrige transportordførere vendte enten ikke tilbage, afviste at medvirke eller ønskede ikke at svare kort ja, nej eller ved ikke til vores spørgsmål. Og det ærgrer mig egentlig.

Jeg er med på, at politikerne i denne tid får mange af den type henvendelser. Men så igen: Det er jo deres arbejde at repræsentere borgerne herunder danske vognmænd på tinge. Og det er da betænkeligt, at politikerne med særligt ansvar for transportområdet ikke ønsker at give offentligheden et indblik i, hvor de står på specifikke områder forud for et valg.

Jeg savner fx svar på, om transportpolitikerne vil arbejde for, at en grøn afgiftsreform udformes, så det samlet bliver mere rentabelt for vognmændene at anskaffe køretøjer, der kører på klimavenlige drivmidler. Indtil videre har vi fået en kilometerbaseret CO2-afgift, der fra 2025 gør det dyrt at køre på diesel i Danmark, uden at vognmandserhvervet har nogen reel mulighed for at gøre andet end at betale, og derfor udebliver klimaeffekten. Det skrev vi om i augustudgaven af DANSKE VOGNMÆND.

Jeg ville også gerne høre politikernes svar på, om de vil arbejde for, at der indføres økonomisk støtte til de vognmænd, som skifter dieseldrevne køretøjer ud med el- eller brintdrevne ditto. Det reelle svar er jo desværre nok nej. Den pulje på 45 millioner kroner, som er afsat til formålet, forslår jo som en skrædder i helvede. Læs i øvrigt mere om den på side 12-13 i bladet.

Vi har på møde efter møde med Færdselsstyrelsen og i blad efter blad peget på de store problemer, som vognmændene har, fordi styrelsen ikke evner at behandle sagerne inden for en rimelig tid. Med store frustrationer og ikke mindst store omkostninger hos vognmændene til følge. Lige meget har det hjulpet. Ventetiderne hos Færdselsstyrelsen bevæger sig nedad i et utilfredsstillende snegletempo. Det naturlige spørgsmål, som vi derfor forgæves søgte svar på hos transportordførerne var, om de vil arbejde for at tilføre flere midler til Færdselsstyrelsen for at nedbringe de lange ventetider på fx vognmandstilladelser.

Naturligvis kommer politikerne til at forholde sig til vores spørgsmål, når tingets hverdag indfinder sig efter valget og det uanset, hvilken farve den nye regering har. Skulle nogen have glemt det, binder transporterhvervet dette samfund sammen, og vores spørgsmål er derfor af bred samfundsinteresse.

Og jeg kan love, at vi vil sørge for, at politikerne ikke får lov at lurepasse. Vi bliver ved med at stille spørgsmål og presse på for hensigtsmæssige transportpolitiske løsninger, så langt øjet rækker.

Hav et godt valg.

Læs mere om, hvad DTL gerne vil her

Læs lederen i bladet

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2022