Del

Giv os en reel chance for at efterleve reglerne

Majbrit Hald Christensen fra Lastbilcentralen A/S ønsker sig, at politikerne i fremtiden giver danske vognmænd en fair tidshorisont til investering i og afskrivning af milliondyre speciallastbiler, før nye skærpede miljøkrav gør dem ubrugelige.

Majbrit Hald Christensen er en vognmand med noget på hjerte. Hun fremlægger sine synspunkter energisk og uden omsvøb, men med et udtalt ønske om ikke at være urimelig. De skærpede miljøzoneregler var afsæt for en direkte opfordring fra hende til politikerne, da hun først mødtes med miljøministeren og siden med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i september.

- For de regler, der vedtaget, er der ikke noget at gøre, og det er jeg helt med på. Men det kunne være rart, hvis de også tænker på os i den situation, hvor  vi skal kunne købe, bruge og afskrive vores biler over 10 til 15 år. Jeg håber ikke, fremtidens skærpelser kommer så hurtigt, at vi ikke kan nå at afskrive vores biler. Eller at nye regler kommer så hurtigt, at vi slet ikke kan nå at handle, fordi lastbilmarkedet ikke kan følge med. Vi risikerer at komme til at stå med mangel på biler, fordi vi ikke kan få leveret. Det skaber nervøsitet. For hvad skal vi investere i? spørger hun og henviser til en konkret situation, som hun forklarede på Christiansborg.

- Som jeg har prøvede at forklare politikere, så er der fx en udfordring, når vi skal have en ny lastbil. Fra vi køber den hos producenten, til den er færdig og leveres fra opbyggeren, kan der sagtens gå halvandet år, siger hun med henvisning til, at Folketinget i juni 2020 vedtog de nye skærpede miljøzoneregler, hvoraf nogle træder i kraft 1. januar 2022, altså med halvandet års varsel.

Skræddersyede biler
Majbrit Hald Christensen er andengenerations vognmand i en virksomhed med et halvt hundrede specialbyggede lastbiler. Det er ikke mange år siden, hun startede i familievirksomheden med ansvar for  at søge blokvognstilladelser. Udover at have ansvaret i virksomheden sidder hun nu i styregruppen hos DTL Kran Blok Erfa og prøver i DTL-regi at påvirke politikerne direkte. Hvordan har hun oplevet den sidstnævnte?

- Jamen, det er da positivt, at de vil møde os og gider lytte til os, selvom det er svært at formulere et budskab på en halv time eller mindre. Miljøminister- en var optaget af at love dispensationsmuligheder,  og vi fik et indtryk af, at der var folk i udvalget med teknisk kundskab.

Men udfordringerne i virksomheden består.

- Vi har 50 biler, der er skræddersyede og ikke to ens, så vi kan ikke bare sende en anden lastbil afsted for at løse en opgave, hvis den første ikke må køre ind i en miljøzone. Det er en problemstilling, vi vil støde på igen og igen, og jeg forventer større problemer med Euro5-motorer, da de også bliver en del af miljøzone-reglerne, som i øvrigt blev fremskyndet seks måneder til 1. januar 2022, siger hun.

I vildrede over partikelfiltre
Helt aktuelt er der dog også anledning til panderynker. Lastbilcentralen har nemlig fire lastbiler af ældre dato, som har krævet dispensation for at køre  i miljøzonerne fra 1. juli, og som nu skal have påsat partikelfiltre, fortæller Majbrit Hald Christensen.

- Det er selvfølgelig bundærgerligt, at vi har biler, der ikke kan køre. Nu bevæger vi os dog ud på usikker grund, siger hun med henvisning til, at de store lastbilproducenter advarer mod montering af partikelfiltre.

- Men hvad skal vi gøre? Vi ved allerede, at det ikke er godt for bilernes motorer, og fx vil producenterne ikke garantere for motorens levetid. Omvendt siger filterleverandøren, at det ikke giver problemer for vores lastbiler. Det skal han jo sige, for han tjener penge på det. Men vi kan ikke få en håndfast garanti, siger hun, der også forklarede det dilemma for politikerne på Christiansborg?

- Jeg nævnte faktisk det med filtrene. Men politikerne har jo også deres kasketter på. De er optagede af, at reglerne bliver overholdt. Enten må du køre, eller også må du ikke køre. Men i det her tilfælde drejer det sig ikke bare om at sætte et filter på og så køre. En lastbil er ikke ”bare” en lastbil, slutter hun.

Scania advarer mod montering af partikelfiltre

- Vi har ikke en teknisk løsning på montering af partikelfiltre på Euro 4- og Euro 5. Med det kendskab vi har til vores motorer, kan vi ikke tage ansvar for det, hvis vognmanden går ud til en tredjepart og får installeret et filter på sine lastbiler, siger produktchef Ole Chr. Jørgensen fra Scania og understreger:

- Vores råd til vognmanden er, at hvis man har en service- og vedligeholdelsesaftale med Scania, skal man ikke gøre det uden forudgående aftale med os.

Hvad så hvis leverandøren garanterer sit produkt?

- Så må leverandøren af partikelfiltrene tage det komplette produktansvar. Det vil jeg opfordre vognmanden til at indhente.

Filterleverandør: Man skal bare vælge det rigtige filter

Direktør Mende Trajkovski fra virksomheden Purefi, som leverer partikelfiltre i Danmark, forklarer til DANSKE VOGNMÆND, at hans virksomhed leverer filtre, der gør brug af aktiv regenerering, som er en teknologi, der modvirker, at filtret soder til og gør dermed ikke skade på lastbilens motor.

- Problemerne opstår, når man vælger det forkerte partikelfilter, og man køber noget, der er for billigt, siger han.

Han oplyser, at Purefi yder et års garanti på filtrene, og at Purefis forsikring dækker, hvis produktet skulle forvolde skade på mo- toren, men at Purefi endnu aldrig har oplevet at skulle søge forsikringsdækning.

Læs historien i DANSKE VOGNMÆND

Læs historien i bladet på side 18-19