Del

Ny bestyrelse på plads i DTL og DTL-A med nyt ansigt i kredsen

Morten D. Andersen fra Hadsund, som er formand for Skørping-Arden Vognmandsforening, kan kalde sig nyt bestyrelsesmedlem i DTL og DTL-A ovenpå dagens afstemning. Bestyrelserne konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingerne på et telefonmøde.

Valgene til DTLs og DTL-A's bestyrelser forløb uden problemer under lørdagens generalforsamlinger, der i dag blev afviklet delvist elektronisk fra DTL-hovedkvarteret på Grønningen i København.

DTL-formanden Martin Danielsen:

-Vi fik afviklet generalforsamlingerne på en rigtig udmærket måde. Nu glæder jeg mig til, at vi kan komme i gang med bestyrelsesarbejdet i den nye bestyrelse. Jeg vil gerne byde Morten D. Andersen velkommen til bestyrelsesarbejdet i både DTL og DTL-A. Det er en erfaren vognmand, der træder ind i bestyrelsen fra i dag. Og samtidig vil jeg gerne rette en kæmpe stor tak til Poul Jørgensen for mange, mange års vigtigt bidrag til at tale vognmændenes sag, ikke mindst i DTL-bestyrelsesarbejdet.

-Det bliver et spændende år, vi går i møde, fordi der er så mange ubekendte for branchen pga. COVID-19 og de afledte økonomiske effekter. Så jeg er meget tryg ved, at vi har fået så stærk og driftssikker en bestyrelse, for vi vil uden tvivl blive tvunget til svære beslutninger i den kommende periode.

Såvel DTL's som DTL-A's bestyrelser ser efter valg og konstituering nu således ud:

Martin Danielsen (formand), Jens H. Petersen (næstformand), Lars V. Andersen, Winnie Grant, Ole Bang Jensen, Henrik Jørgensen, Kristian Skov Petersen (ikke DTL-A), Per Rasmussen og altså nyvalgte Morten D. Andersen.

Ny suppleant for Morten D. Andersen er Henning Lauritsen.