Del

Frustrerede vognmænd må sige nej til kunder

Mange vognmænd nåede ikke at få varebilstilladelser hjem inden 1. oktober, hvor politiet afløste vejledning med bødestraffe for manglende tilladelse.

Færdselsstyrelsen har siddet på hænderne i sagen, mener direktør Nino Rizzato fra 3x34:

- Styrelsen har haft en arrogant ind­stilling. Hvorfor får vi først at vide fredag aften kl. 23.42, hvor loven træder i kraft den efterfølgende mandag morgen, at bødeudskrivelsen udsættes til den 1. ok­tober? Man må da have kunnet regne ud, at man ikke kunne nå det, siger han og fortæller, at den sene melding fik syv-otte af vognmændene under 3x34 A.m.b.a. til at smide håndklædet i rin­gen op stoppe som vognmænd.

3x34 A.m.b.a. mistede først i oktober yderligere ni undervognmænd, fordi de ikke nåede at få deres tilladelser i hus inden den 1. oktober.

Ifølge kontorchef Kasper Bruun Graversen fra Færdselsstyrelsen bliver ansøgninger om tilladelser behandlet i den rækkefølge, de kommer ind til styrelsen.

- Vi har stor forståelse for, at vognmændene er utålmodige, men det er vores normale praksis. Yderligere ansøgninger fra vognmænd, som én gang har fået tilladel­ser, er som oftest hurtigere at behandle. Ambitionen er, at der skal være en maksi­mal behandlingsperiode på otte uger i fuldt oplyste sager, siger han der ikke præcist kan sige, hvornår bunken af ansøgninger er i bund.

- Det kommer an på, hvor meget run, der kommer med ansøgere, der har været lang tid om at reagere på vores henvendelser. Mange reagerer slet ikke på vores henven­delser. Mange mangler bare at betale. Til dem vil jeg sige, reagér og betal de 1.400 kroner, så har man tilladelsen kort efter. Mange andre mangler at indsende doku­mentation eller betale deres gæld osv. Der er vi afhængige af, at de gør noget, siger Kasper Bruun Graversen.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet