Del

Fremtidens grønne transport møder afgiftsmuren

Omstillingen til grøn transport møder i øjeblikket det skisma, at der er grundlæggende politisk ønske om at bevare de høje afgiftsindtægter. Det fremførte DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard under en paneldebat mandag på Dansk Erhvervs konference om fremtidens grønne transport.

Det er med til at holde udviklingen af nye brændstoffer tilbage, og transportbranchen har brug for pejlemærker for, hvor den skal sætte ind for at være med i den internationale konkurrence. – Vejbrugerne afkræves i dag 50 mia. i afgifter årligt – dels fra brændstofafgifter og dels fra brug af infrastruktur. Jo mere effektiv og grønne, transportørerne bliver, desto mere mister staten i provenu. Og så mangler der penge i kassen. Men det er nødvendigt at satse økonomisk tidligt i forløbet for ikke at komme på bagkant med den internationale konkurrence, forklarer Erik Østergaard.

Politikere fraværende
Et halvt hundrede aktører fra transportbranchen havde fundet vej til konferencen, der blev afholdt af Dansk Erhverv på Børsen i København. Politikerne missede til gengæld tre timers interessante indlæg og debatter om fremtidens grønne transport. Det forestående kommunalvalg havde tilsyneladende sendt alle partifolk af huse til at bemande gadehjørnerne og uddele pamfletter.
Som bekendt har transportsektoren i kraft af resultaterne i regeringens klimapartnerskab en bunden opgave med at nå i mål med klimaambitionerne. Men det store spørgsmål er stadig, hvilken teknologi, der skal satses på, og hvad det kræver af samfundet og virksomhederne at nå i mål i tide til 2030.
Der var ellers nok af lavthængende frugter at plukke af, fx i form af DTL’s forslag om at kunne køre med 40 tons totalvægt på fem-akslede køretøjer. Dette er nemlig beregnet til at give en samfundsmæssig gevinst på 100 mio. kr. Men DTL – direktøren kunne oplyse, at dette projekt var et af dem, der havde mødt afgiftsmuren. – Vi har fået oplyst fra ministeriet, at denne forholdsvis beskedne ændring med den store kapacitetsforøgelse vil have ”statsfinansielle omkostninger” i omegnen af 1 til 10 mio. kr. Indtil videre er det forklaringen på, at vi ikke kommer videre.
Erik Østergaard kunne oplyse, at han på adskillige lignende konferencer har efterlyst, at man fra politisk hold tager noget realisme med ind i billedet, så virksomhederne vælger rigtigt.
– Ellers kan de ende med at tabe konkurrencekraft i forhold til udlandet.

Vigtigt med forsyningssikkerhed
Adm. direktør Thomas Corneliussen fra transportgiganten Frode Laursen A/S efterlyste under debatten helt lavpraktiske bud på, hvad den enkelte virksomhed skal gøre. Virksomheden tanker i dag 20 procent grønt brændstof. Men kun 4 procent tankes i Danmark. Det fik direktøren til at spørge: - Hvad er det helt lavpraktisk, vi skal gøre? Vi skal jo have sikkerhed for, at vi kan få adgang til de brændstoffer, vi bruger. Erik Østergaard supplerede med at fremhæve forsyningssikkerheden som et af de altafgørende forudsætninger for virksomhederne.
Fra forskningens verden kunne Kristian Hegner Reinau fra Center for Transportforskning på Aalborg Universitet fortælle om deres succesfulde cost-benefit model for brug af dobbelttrailer kombinationer i et line-haul system. Konklusionerne er, at dobbelttrailer systemet vil kunne skabe besparelser på mellem 10 og 96 procent på flere parametre såsom reduktion af tomkørsel, generel kørselsreduktion samt reduktion af vejslid og emissioner. Men også disse lovende løsninger på fremtidens transport må forblive i mølposen, indtil politikerne finder retningen.