Del

Forvirring om 11 kilo-regel

Transportministeriet mener pludseligt, at afskaffelsen af 11 kilo-reglen for varebiler vil udgøre ulovlig statsstøtte, hvis der indføres en undtagelsesordning for fx avisomdeling. Hvordan og hvornår ministeriet er nået frem til det, står uklart.

Det var noget af en kanin, Transportministeriet i november hev op af hatten. 

I godt halvandet år har en arbejdsgruppe, heriblandt DTL – Danske Vognmænd, diskuteret 11 kilo-reglen på varebilområdet. I de sidste minutter af 11. time meddelte ministeriet så medlemmerne af gruppen, at ministeriet nu vurderer, at der er en risiko for, at indførelsen af en undtagelsesordning for fx avisomdelere som erstatning for reglen kan udgøre ulovlig statsstøtte. 

Det sker, efter en arbejdsgruppe tilbage i april 2022 fik seks måneder til at diskutere 11 kilo-reglen, Herunder politiets ønske om at afskaffe den. Så kom et valg på tværs, netop som gruppen skulle aflevere sin slutrapport. Og efter valget kom bl.a. Venstre, der ønskede at bevare reglen, med i regeringen, hvorefter arbejdsgruppen fortsatte – tilsyneladende uden nogen afklaring i sigte. 

Hvordan er det gået til? 

Ønsker ikke at svare 

Det er EU-regler, der afgør, hvorvidt noget er ulovlig statsstøtte, forklarer professor i jura på Århus Universitet, Pernille Wegener Jessen. 

- For at kunne sige, at der er tale om ulovlig statsstøtte, kigger man på, om en række kriterier er opfyldt. Man skal som virksomhed have fået en økonomisk fordel, der kommer fra staten og via statsmidler, og støtten skal være selektiv, så den begunstiger nogle fremfor andre, og så skal der være tale om, at støtten påvirker konkurrencen og samhandlen mellem medlemsstaterne. Du skal med andre ord have fået en fordel, som du ikke ville have fået på almindelige markedsøkonomiske vilkår, siger hun. 

Hun understreger, at hun ikke udtaler sig om den konkrete sag om den mulige afskaffelse af 11 kilo-reglen og en ny undtagelsesordning, men om de generelle statsstøtteregler. Hun bemærker dog, at den nuværende 11 kilo-regel på varebilområdet i sig selv undtager en gruppe transportører fra bestemmelserne i godskørselsloven, der ligeledes kan overvejes omfattet af statsstøttereglernes forbud og undtagelsesmuligheder. 

Derfor har vi spurgt Transportministeriet, hvilke kriterier ministeriet har lagt til grund for sin vurdering, hvornår ministeriet er blevet opmærksom på risikoen for, at en afskaffelse af 11 kilo-reglen vil udgøre ulovlig statststøtte, og hvordan den nuværende regel, som i sig selv undtager en gruppe transportører fra godskørselslovens bestemmelser, IKKE er ulovlig statstøtte. 

Det ønsker Transportministeriet imidlertid ikke at svare på. DTL-Magasinet har i stedet modtaget et kortfattet svar på mail: 

”Transportministeriet oplyser, at arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende 11 kg-reglen og varebilchaufførers arbejdsvilkår fortsat er i gang. Ministeriet kan derfor ikke komme nærmere ind på konkrete drøftelser i arbejdsgruppen." 

Transportministeriets tilbagemelding får en kølig modtagelse af DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. 

- Reglerne på området er klare, så det er en besynderlig form for lurepasseri at komme fem minutter i lukketid med et helt nyt argument for at bevare 11 kilo-reglen uden at oplyse, hvordan man er nået frem til den vurdering, siger han. 

Transportministeriet er ansvarlig for arbejdsgruppens endelige afrapportering. Datoen for denne er ukendt. 

SÅDAN FUNGERER 11 KILO-REGLEN

11 kilo-reglen har eksisteret siden 2019, da varebilområdet blev omfattet af godskørselslovens bestemmelser. Reglen medfører, at køretøjer under 2.500 kg, der transporterer gods under 11 kg pr. kolli, er undtaget de generelle regler i godskørselsloven vedr. tilladelser, vandel mv. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 9, 2023