Del

Kontakt ansvarlig

Ove Holm

Underdirektør, leder af DTL's erhvervspolitiske afdeling

Fortsat dispensation fra varebilschaufføruddannelse påkrævet

Corona-krisen har medført en eksplosion i nethandlen. Dermed reduceres smittespredning i det offentlige rum. Her spiller varebilsdistribution en afgørende rolle. Det kan ikke sikres med kun få dages frist til normalisering af uddannelseskravet – for også uddannelserne har været nedlukket.

DTL har uddannelseskrav til varebilschauffører som en mærkesag, og mener fortsat at varebilsområdet skal løftes gennem uddannelse af chauffører, og generel sikring af ordnede forhold i den del af branchen. Men Covid19 har sat en række samfundsmæssige funktioner på standby og har medført store forskydninger i andre del af samfundets almindelige praksis.

Således har det i en periode ikke været muligt at gennemføre chauffør- og vognmandsuddannelser af hensyn til begrænsningen af smittespredning. Men samtidig er der sket en voldsom vækst i danskernes indkøb over nettet, hvilket har øget efterspørgslen på varebilsdistribution og dermed behovet for chauffører. Det er derfor ikke muligt for branchen, med under et par ugers frist, at have det fornødne antal chauffører uddannelsesmæssigt klar.

Opfordrer til forlængelse af dispensation
- Jeg mener regeringen bliver nødt til at forlænge den midlertidige ophævelse af reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører. Vi ved nu, at den nye bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport træder i kraft den 23. maj 2020. Men det kan ikke nås. Chaufførernes uddannelser har været lukket, fristen er simpelthen for kort, siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL - Danske Vognmænd, og tilføjer:

- Slet ikke på et tidspunkt, hvor efterspørgslen er vokset som følge af Covid19. Lige nu bidrager distributionen direkte til folks hjem rent faktisk med at holde smittespredningen nede. Alternativet er jo at folk er mere på gaden, i supermarkeder og i butikker. Jeg må kraftigt opfordre politikerne til at lade den midlertidige ophævelse gælde nogle måneder endnu, indtil chaufførerne har fået en reel chance for at kvalificere sig.

DTL har over for Færdselsstyrelsen påpeget, at der på grund af nedlukning af varebilschaufføruddannelsen i op imod 2 måneder, den løbende afgang af chauffører fra erhvervet, og endelig kombinationen med den kraftige vækst i varebilstransport som følge af mere internethandel under coronakrisen, er en reel risiko for at der opstår fornyet mangel på chauffører. Det er derfor ikke holdbart, når Færdselsstyrelsen for nærværende afviser at forlænge fristerne.

-Jeg vil gerne understrege, at dette på ingen måde huer mig. Det er i høj grad DTL, der har kæmpet for, at vi i det store og hele fik en god og klar lovgivning på området. Og jeg er stolt af, at vi lykkedes med det. Men situationen lige nu er jo ekstrem og har medført nogle forskydninger i danskernes vaner. Jeg kan ikke se det anderledes, end at distributionen af bl.a. dagligvarer direkte hjem til forbrugerne har været en central del af muligheden for at dæmme op for smitterisikoen, fordi det har givet danskerne bedre muligheder for ikke at færdes unødigt i det offentlige rum. Når de der gerne vil uddanne sig til varebilschauffører i samme periode har været afskåret fra at tage den kvalificerende uddannelse, så mener jeg kun der er en mulighed: Forlæng den midlertidige ophævelse. Jeg beder ikke om år, men om måneder, siger Erik Østergaard.