Del

Formanden fylder rundt

DTL’s formand Martin Danielsen fylder 50 år i januar. DANSKE VOGNMÆND har været forbi domicilet i Odense til en snak om travlhed og DTL.

Vi møder Martin Danielsen på firmaadressen i Odense en formiddag i starten af januar. Der er ikke meget trafik til og fra terminalen for at hente eller bringe stykgods, som er den godstype, forretningen er bygget op omkring. Den manglende aktivitet bekymrer på ingen måde vognmanden.

– Bilerne skal være ude på landevejen. Det er derude, de gør en forskel for vores kunder og for vores forretning, siger Martin Danielsen, direktør i Schou-Danielsen Logistik A/S (SDL) og formand for DTL – Danske Vognmænd.

Coronatravlt

Som hos de fleste andre af DTL’s medlemmer har corona også medført øget omsætning hos SDL.

– En af vores kunder producerer vinduer, og coronanedlukningen gjorde, at alle åbenbart skulle have nye vinduer og døre i deres huse. Tidligere kom der to gange om ugen ni biler med vinduer til vores terminal, som vi så skulle levere videre til resten af Danmark. Fra påsken 2020 kom der pludselig 14 biler – hver dag. Vi var da lidt udfordret de første par dage, men fordi vi har dygtige medarbejdere i SDL, fik vi også den opgave sat i system.

Travlheden fik ikke virksomheden til at investere i yderligere biler og ansætte flere chauffører. Ikke fordi man ikke gerne ville, men fordi bilerne ikke kunne leveres hurtigt nok, og det var også svært at skaffe chaufførerne.

– Vi kom til at mangle 30 procent biler og mandskab, og det løste vi ved at købe andre vognmænd ind til at køre for os. Vi fik først bestilt nye biler i maj 2021, og de første fem modtog vi i oktober. I april-maj kommer de sidste fem biler, siger Martin Danielsen, hvis røde lastbiler kører i døgndrift fra søndag eftermiddag til lørdag morgen.

Hvad er jeres forventninger til 2022?

– De er positive. Vi har budgetteret med yderligere vækst også i år.

Mangel på arbejdskraft

Hvad er den væsentligste udfordring for din virksomhed?

– Jeg vil hellere tale om branchens udfordringer. Den største udfordring lige nu er at skaffe kvalificerede chauffører. Hos os har vi dem, vi skal bruge. Vi har lige afsluttet to lærlinge, men de bliver desværre ikke i virksomheden. Den ene vil ud at køre eksport. Den anden tager et par år på et lager, indtil familiesituationen gør, at han har lidt mere fleksibilitet i hverdagen. Det var bestemt ikke planen, at jeg skulle miste to nyudklækkede chauffører.

Gør I noget særligt for at tackle manglen på arbejdskraft?

– I sommer kom vi til den konklusion, at vi ikke kunne skaffe folk nok til at tage flere opgaver ind. Vi kunne ikke producere mere. Så vi stoppede markedsføringen og brugte i stedet pengene på at reklamere for nye chauffører. Vi fik lavet et par små film, som vi smed på Facebook. Det gav et par nye chauffører.

Adskillige poster

Når Martin Danielsen ikke er vognmand i Odense, går meget af tiden med at være formand for DTL. Og med det følger adskillige poster i andre organisationer, bl.a. Dansk Erhvervs bestyrelse og forretningsudvalg. Og så kommer der diverse ad hoc-opgaver som fx næstformandsskabet i Klimapartnerskabet for Landtransport.

Hvordan får du tid til både at være direktør for en virksomhed med 45 ansatte i Odense og formands- posten i DTL?

– Det handler i store træk om at ville det og bruge den ekstra tid, det kræver. Det er klart, at kombinationen ikke er et 8-16 job. Jeg bruger både aftener og weekender på organisationsarbejdet. Mange ville måske nok gå lidt død i det. Men vekselvirkningen mellem de praktiske udfordringer, der kan opstå i en vognmandsvirkomhed, og så den politiske scene i København giver mig energi. Og når man elsker sit arbejde, så tæller man ikke timer.

På et enkelt punkt har de mange timer i København dog medført ændringer for DTL’s formand gennem de sidste otte år. For at få kalenderen og samvittigheden til at gå op, har han købt en lille lejlighed i København.

– Så kan jeg gå direkte fra møder på Grønningen eller på Børsen i København til hjemmekontoret i lejligheden og mister derfor ikke tid på transport tilbage til Fyn.

Mange politiske resultater

Rækken af politiske resultater i Martin Danielsens formandstid er mange, men hvilke husker han bedst?

– Modulvogntogene var den første store sag, jeg kan huske. En anden sag var højresvingsulykker. Den fortløbende kampagne, der har kørt og fortsat kører både overfor cyklister og chauffører, har helt klart ført til færre ulykker. Det er bekræftende at se, at erhvervet er sit ansvar bevidst, og at det skaber resultater.

De forhøjede totalvægte og dimensioner for lastbiler var også lidt en milepæl. Det var nok miljø- bevidsthed, inden vi helt selv vidste, at det skulle blive så vigtigt et emne i fremtiden.

– Men det største er vejpakken. Den har grundlæggende betydning for vognmandsforretningen. Én af årsagerne er nok, at vi fik NLA-kontoret i Bruxelles (Nordic Logistics Association, red.). Det nordiske vognmandssamarbejde har banet vejen for, at det lykkedes at få vejpakken i hus. Det havde vi ikke kunnet gøre fra København, mener jeg.

Mærker du i virksomheden, at vejpakkens regler er begyndt at slå igennem i dagligdagen, så nogle af de kørsler, I mistede i konkurrencen med biler på hvide plader, er på vej tilbage?

– Ja, lyder svaret uden betænkning.

– Allerede fra dag et kunne vi mærke, at der begyndte at ske et eller andet. Vi fik mere at lave. Årsagen var nok også ændringen af godskørselsloven (som indebar dansk løn ved kørsel i Danmark, red.), som kom på plads et halvt års tid, før vejpakken blev vedtaget. Vi kunne så også mærke, at der manglede biler. Det har vi så løst ved at købe vognmænd ind fra resten af Fyn og få produceret mere på de biler, vi har.

Mere professionelt DTL

Hvad ser du aktuelt som din væsentligste opgave som DTL-formand?

– Det er jo, at vi i DTL skal sikre os, at vi til stadighed er en medlemsorganisation. Vi er til for at sikre medlemmerne de bedste betingelser at drive deres forretninger på. Og det er både her-og-nu-rådgivning om driftsopgaver, men også mere langsigtet at kæmpe for så gode rammevilkår for branchen som muligt. At det også kommer dem til gode, der har valgt at stå uden for organisationen, er bare en del af spillet. Men så er opgaven at synliggøre alle de ekstra fordele ved at være med i fællesskabet.

– DTL’s bestyrelse er med til at give et praktisk syn på politiske forslag. Vi er første skanse, hvis der er et eller andet, som direktionen i DTL skal have vendt. Der er ikke langt, når fingrene skal stikkes i jorden for at tjekke, om et forslag eller en ide er holdbar i den virkelige verden. En væsentlig funktion er, at vi kan realitetstjekke politiske ideer og forslag. Virker det ikke for bestyrelsen, virker det nok heller ikke hos medlemmerne.

Hvordan vil du beskrive situationen i DTL sammenlignet med, da du blev formand i 2014?

– Vi bliver jo hele tiden mere professionelle både i vore kommunikation og i måden, vi får sat vores fingeraftryk rundt omkring, både herhjemme og i Bruxelles. Et eksempel er jo temaet med social dumping. Der var det os, der trak læsset. Mange var med på en kigger på sidelinjen. Det drev vi. Hele diskussionen om betalingsringen omkring København – der løb vi også med stafetten.

Hvilke nye stafetter er der at løbe med?

– Den vigtigste stafet bliver at få erhvervet gennem den grønne omstilling, uden at det går ud over forretningerne. Den udfordring skal løses. Den er vi så ikke alene om. Mange løber i den samme retning her. Vores rolle er at bringe realisme ind i det her. Det skal fungere i hverdagen. Selve den grønne retning står ikke til diskussion, men der kan være lidt med tempoet og virkemidlerne, hvor vi kan spille ind. De næste ti år bliver det en kamp fra tue til tue, til teknologier og priser er på plads.

 

Martin Danielsens CV

  • Født 23. januar 1972

  • Uddannet cand. merc. i finansiering og regnskab ved SDU –Syddansk Universitet.

  • Direktør i SDL – Schou-Danielsen Logistik A/S.

  • Formand for DTL – Danske Vognmænd siden 2014.

  • Bestyrelsesmedlem i Fyns Vognmandsforening.

  • Medlem af forretningsudvalget i Dansk Erhverv.

  • Bestyrelsesmedlem i A-kassen for Selvstændige og Lønmodtagere (ASE).

 

Læs interviewet i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2022