Del

Formand: Hvis ikke vi havde DTL, måtte vi hurtigst muligt etablere det

Under sit indlæg til DTL's generalforsamling, som blev afholdt virtuelt fra DTL's kontor i København, takkede formand Martin Danielsen alle medlemmerne for at have udvist stor kreativitet og fleksibilitet under nedlukningen af landet, så samfundet rent faktisk har kunnet fungere.

- Det er takket være jer og jeres utrættelige arbejdsindsats, at samfundet har kunnet fungere, for ingen i vores samfund har kunnet leve af mundbind og håndsprit alene. Jeg vil også gerne takke de mange tillidsvalgte vognmænd, der sidder i bestyrelserne for foreningerne, for det sammenhold, man har udvist i en meget vanskelig tid, hvor vi ikke bare har kunnet mødes, som vi plejer. I har alle som en gjort det muligt at opretholde DTL’s bagland, så vi har haft glæde af både special- og lokalforeningerne.

Men taksigelserne fra formandens talerstol hørte op, da talen faldt på lydhørheden i den politiske verden med hensyn til vognmændenes eksistensbetingelser:

- Vi har brugt rigtig meget tid og rigtig meget krudt på at få gjort op med den ulighed, der har været til stede på transportmarkedet i forhold til konkurrencen fra udenlandsk etablerede virksomheder, sagde Martin Danielsen og fortsatte:

- Man kan godt blive lidt træt, når danske politikere og myndigheder ud fra manglende viden eller af ren og skær populisme stiller erhvervet over for udfordringer, som gør vognmændene usikre på, hvordan de skal investere i fremtiden. Det gælder fx krav om, at den nødvendige transport i byområder skal begrænses mest muligt ved tvangsforanstaltninger. Det gælder, når velmenende klimaråd lægger op til at pålægge os nye afgifter, der vil øge afgiftstrykket på erhvervet med næsten 100 procent i 2030. Og når kommuner nedkaster miljøzonekrav, der kommer som en tyv om natten og gør det umuligt at foretage fornuftige investeringer i fremtidigt materiel.

Vi har et medansvar
DTL-formanden henviste i særlig grad til regeringens fremsatte planer om at lave særlige zoner i byerne, hvor formålet med tilstedeværelsen med andet en el-køretøjer skal være ”anerkendelsesværdigt”. Men formandens fingre pegede også indad mod erhvervet selv:

- Vi kan vende ryggen til og afvisende udtale, at borgerne og politikerne ikke ved noget som helst om godstransport og vores betingelser i hverdagen. Men når det kommer til stykket, så må vi som ansvarligt erhverv være bevidste om, at vi har et medansvar for og en interesse i, at vores betjening af samfundet sker med de mindst mulige gener. Det gælder på det globale plan i forhold til klimaet, og det gælder i forhold til det nære miljø.

Martin Danielsen udtrykte derfor glæde over, at DTL som organisation er med til at sikre, at de rammebetingelser, vognmændene skal operere under, bliver så gode som overhovedet muligt.

- Hvis ikke vi havde DTL, så måtte vi hurtigst muligt etablere det, lød det fra formanden.

Martin Danielsen sammenfattede vognmændenes behov i forhold til at betjene samfundet således:

- Vognmændene er afhængige af, at teknologien er til stede, både når det gælder biler og nye brændstoffer. Og vi er afhængige af, at der er en kapacitet og en udbredelse, der gør det reelt muligt at komme landet rundt og stadig have adgang til det rette brændstof.  Vognmændene er afhængige af fremkommelighed. Og endelig er vognmændene afhængige af, at der politisk udstikkes nogle rimelige og troværdige retningslinjer, så de ikke skal investere i nyt materiel i blinde, sagde DTL's formand til generalforsamlingen.

Næstformand: Organisationen strømlines
DTL’s næstformand Jens H. Petersen fulgte i et kort indlæg op på formandens tak til baglandet:

- DTL er også vores lokalforeninger. Og det er DTL’s regionskontorer. Corona har jo lagt en dæmper på de aktiviteter, som både lokalforeninger og regionskontorer har kunnet udføre.

Men det har også givet erfaringer. Et langt år med corona har vist, at konsulenterne i stort omfang kan klare opgaverne hjemmefra eller ude hos medlemmerne. Nu strømliner vi så på baggrund af de gode erfaringer: Vi samler de to kontorer i Jylland til ét i Vejle.

Regionsbestyrelserne bibeholdes. Og trods overvejelser om en anden struktur, så har vi i tæt dialog med regionsbestyrelserne alligevel ønsket at holde fast i den eksisterende model. Jeg vil gerne kvittere for den tætte dialog med regionsbestyrelserne - hele vejen igennem processen, sagde Jens H. Petersen.