Del

Forhandlinger om grøn infrastruktur

Forhandlinger om ladeinfrastruktur til opladning af elektriske lastbiler og tankning af brintlastbiler indledt i Bruxelles, rapporterer DTL og NLA’s mand i byen. I kulissen spøger den nye Euro 7-norm.

Efteråret og perioden frem mod jul er en hektisk periode i Bruxelles. Det siddende EU-formandskab, i skrivende stund tjekkerne, har travlt med at få sat flueben ved igangværende forhandlinger. Og Kommissionen skubber på i kulissen for at skabe resultater på den grønne dagsorden. Alt imens krigen raser videre i Ukraine og forstærker den energikrise, som Europa forsøger at håndtere.

Der er ikke meget positivt at sige om det, men skal man fremhæve en ting, er det europæiske sammenhold historisk stærkt. Som den finske EU-ambassadør nævnte for nylig under en tale i Bruxelles, er dette en kamp, som Europa ikke har råd til at tabe. Derfor må Europa også tage de nødvendige skridt for at gøre sig energiuafhængig af Rusland samtidig med, at man finansierer ukrainernes kamp mod russerne.

Grønne initiativer

I forhold til den grønne dagsorden venter en række initiativer af stor relevans for vognmændene.

Netop nu har Europa-Parlamentet og Ministerrådet indledt forhandlinger om kommende lovgivning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, det såkaldte AFIR-forslag.

De to centrale elementer af forhandlingerne handler om etablering af ladeinfrastruktur for lette og tunge køretøjer samt brintoptankningsinfrastruktur for de tunge køretøjer.

Parlamentet ønsker, at der etableres ladestationer med en maksimal afstand på 60 km langs TEN-T-hovedvejnettet i Europa inden udgangen af 2025. Derudover har parlamentet foreslået, at der skal være offentligt tilgængelige brinttankstationer med en maksimal afstand på 100 km langs TEN-T-hovedvejnettet inden 2027.

Det vil pålægge EU-medlemslandene nogle ganske store krav, så deres forhandlingsposition er ikke lige så ambitiøs. Fra Rådets side ønsker man derfor mere tid til at udbrede infrastrukturen med en gradvis udrulning af ladningsstationer frem mod 2030.

Hvad angår brint, har Rådet foreslået, at EU-landene etablerer brintstationer med en maksimal afstand på 150 km langs TEN-T-hovedvejnettet og det samlede TEN-T-net. Derudover skal flydende brint stilles til rådighed på offentligt tilgængelige tankstationer med en indbyrdes afstand på højst 450 km (parlamentet foreslår 400 km).

Det kan blive svært for tjekkerne af få sat flueben ved AFIR inden udgangen af deres EU-formandskab i 2022. Det kommende svenske EU-formandskab har dog en god chance for at lande en aftale i første halvår af 2023.

Euro 7-normer

Et andet hovedtema for vejtransporten er sagaen om kommende Euro 7-normer. NLA og IRU har tydeligt markeret overfor Kommissionen, at et forslag om nye Euro 7-normer er en ommer i en situation, hvor vognmændene i forvejen kan se frem til en række nye CO2-afgifter, CO2-reguleringer og krav om at omstille sig mod grønne køretøjer.

Vel at mærke i en situation hvor eldrevne lastbiler koster tre gange så meget samtidig med, at den nødvendige ladeinfrastruktur endnu ikke er på plads.

På trods af det barsler Kommissionen med at fremlægge Euro 7-normer den 9. november. Derefter skal parlamentet og Rådet blive enige om en aftale, så det sidste ord er ikke sagt i den sag.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2022