Del

Før høring om 11 kg-regel: Lyt til dem, der skal leve med den!

Torsdag den 3. marts afholder Folketingets trafikudvalg en høring om 11 kg-reglen for varebiler i relation til tilladelseskravet. DTL – Danske Vognmænd opfordrer til at droppe reglen og advarer imod at lade principrytteri overskygge de faktiske besværligheder, som reglen medfører for de aktører, der skal efterleve og kontrollere den i praksis.

Det, om man kører for fremmed regning eller ej, bør være afgørende for, om man er omfattet af reglerne i godskørselsloven om tilladelse til vognmandskørsel. Så enkelt kan det siges, forklarer DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard forud for høringen i Folketingets trafikudvalg om, hvorvidt 11 kg-grænsen for gods på varebiler fortsat skal eksistere. En høring, som den tidligere transportminister lagde op til, og som Folketingets blå partier i begyndelsen ikke ønskede – indtil den konservative transportordfører Niels Fl. Hansen valgte at bakke ministeren op i det.

Principrytteri

- Jeg har en fornemmelse af, at der er gået principrytteri i denne sag, så tilhængerne af at bevare 11 kg-reglen ser alle mulige spøgelser og angreb på både organisationsfrihed og fri erhvervsudøvelse, udtaler Erik Østergaard, der mener, at sagen i virkeligheden er ganske simpel:  Lovgivningen, som undtager varebiler på under to tons og kolli under 11 kg, gør det umuligt at kontrollere, om reglerne bliver overholdt. Jeg vil gerne advare imod, at man gør dette til et spørgsmål om tvang og ufrihed og under høringen begynder at køre ud ad en tangent. De nye EU-regler har heller ikke fastsat vægten af godset som grænse for tilladelse til international varebilstransport. Lyt dog til dem, der skal håndtere og kontrollere reglen i hverdagen!   

Erik Østergaard fremhæver udtalelser fra en tidligere politiassistent i færdselspolitiet i det nyeste nummer af DTL Magasinet DANSKE VOGNMÆND. Politiassistenten påpeger, at det er svært, er at finde én pakke på 11 kg mellem hundreder af pakker i en varebil. Når pakken er fundet, skal den vejes, og det kræver en vægt, som er godkendt og opfylder kravene til sådanne vægte i bekendtgørelsen, så vejningen kan bruges som bevis i sagen. ”Som politimand skal du have et bevis, som kan holde i retten”, forklarer den forhenværende færdselsbetjent til magasinet.

Urimelig konkurrencefordel

Østergaard: - Man skal også forstå, at den vognmand, som har varebilstilladelser, jo skal stille en kapital til rådighed for at få indregistreret sine biler i dag. Det skal vognmænd, der kører med kolli under 11 kg, ikke. Tilladelsesindehaveren skal uddanne sine chauffører, inden han kan sende sine chauffører på arbejde. Det skal vognmænd, der kører med kolli under 11 kg ikke.

-Dertil komme administrative omkostninger. Uden 11 kg-reglen vil vilkårene være ens for alle, og vi vil have en lovgivning, som er til at kontrollere. Så betyder det ikke så meget, at vægtgrænsen for varebilen sættes op fra 2 til 2,5 ton. Lige nu giver reglen useriøse transportudøvere en urimelig konkurrencefordel. Netop det segment, hvor der er størst risiko for skatteunddragelse, underbetaling og andre ulovligheder. Det er den anden væsentlige grund til, at politiet også før lovbehandlingen anbefalede en fjernelse af reglen – præcis som vi også gør, slutter DTL-direktøren.