Del

Fødevarestyrelsen: Vi har en god dialog med dyretransportørerne

Fødevarestyrelsen svarer ikke på kritikken om at være bureaukratisk, nidkær og magtfuldkommen, men erkender, at ”styrelsen ikke kan være lige vellidt alle steder”.

Fødevarestyrelsen har fået forelagt noget af den kritik, som Lars Rosgaard har rettet mod dem. Vi ville gerne have interviewet en ansvarlig fra styrelsen, men det ønsker den ikke at stille op til. I stedet har sektionsleder Jan Bay-Smidt (JBS) fra Fødevarestyrelsen svaret på en række skriftlige spørgsmål fra DANSKE VOGNMÆND.

- Hvordan synes du, det daglige samarbejde med dyretransportørerne forløber?

JBS: - Overordnet synes jeg, at vi har en god og konstruktiv dialog med dyretransportørerne og deres organisationer. Vi har haft flere møder, hvor vi har drøftet konkrete problemstillinger, som transportørerne har rejst. Det betyder bl.a., at vi ændrer indsendelsestidspunktet af logbøger fra 1. oktober 2020.

Jeg synes også, at det er værd at påpege, at de fleste logbøger bliver godkendt i god dialog med organisator, hvis de ikke går glat igennem i første omgang.

- En dyretransportør mener, Fødevarestyrelsen bærer mange kasketter: I er med til at udforme reglerne, I kontrollerer, om reglerne bliver overholdt, og I udskriver bøder, når I mener, reglerne er overtrådt. Hvad siger du til den kritik?

JBS: - Vores opgave er at sikre dyrevelfærden, når svinetransporter skal ud på lange ture, og vi skal kontrollere, at EU-regler og dansk lov bliver fulgt. Det er ikke korrekt, at Fødevarestyrelsen både lovgiver og dømmer, og vi har heller ikke mulighed for at udstede administrative bøder på dyretransportområdet.

Vores erfaring viser, at den styrkede kontrol har været nødvendig. Vi konstaterer stadig en del overtrædelser, som har direkte negativ betydning for dyrenes velfærd.

- En række dyretransporter ud af landet foregår ugentligt, med de samme afsendere, de samme aftagere,

de samme vognmænd, chauffører og ad de samme ruter, med de samme pauser lagt ind år ud og år ind. Hvorfor skal hver enkelt transport dokumenteres helt forfra hver eneste gang?

JBS: - Vi skal kontrollere, at EU’s krav til dyretransporter bliver fulgt. En af reglerne er, at organisator skal indlevere en logbog med planer for den konkrete rejse og de konkrete dyr. Hver dag året rundt er der forhold på ruten, som organisator skal tage stilling til, f.eks. om der er vejarbejde, vejrforhold og kø-risiko, som har betydning for den samlede transporttid. Grisenes vægt kan også variere fra gang til gang, og det har betydning for overholdelse af arealkravet på hver enkelt transport. Det er altså forhold, som har direkte påvirkning på dyrenes velfærd under transporten.

- Har I IT-løsninger på vej, så de samme ”faste” informationer ikke skal skrives ind igen og igen (fx gps-koordinater på afsender og modtager, godkend- else af bil, vognmand og chauffør osv. osv.), så man kan nøjes med at rette i felterne, hvis der er sket ændringer siden sidst?

JBS: - Nej, vi ser ingen muligheder for at slække på kravene til data, som skal føjes ind i logbøgerne, men organisator har allerede mulighed for at hente data om fx dyrenes antal, afgangs- og bestemmelsessteder direkte ind i logbøgerne fra dyrenes sundhedscertifikat.

- Er det normal procedure at skride til politianmeldelse, når I konstaterer administrative fejl såsom manglende eller fejlbehæftet logbog for en transport, fremfor først at kontakte transportøren og prøve at rede trådene ud?

JBS: - Ja, en logbog er en central del i organisators forberedelse, og den skal vise, at transporten er realistisk planlagt og følger transportforordningens regler inden afgang. Hvis vi i en fysisk kontrol konstaterer, at organisator har udfyldt sin logbog fejlagtigt (ikke svarer til de faktiske forhold) eller har kørt en tur uden logbog, vil Fødevarestyrelsen typisk reagere med indskærpelse, forbud mod videre transport eller politianmeldelse. Hvis en organisator forsøger at gennemføre en transport uden en godkendt logbog, er det korrekt, at vi for det meste skrider til politianmeldelse.

- En dyretransportør betegner Fødevarestyrelsens ageren over for erhvervet som ”nidkær, bureaukratisk og magtfuldkommen”. Hvad siger du til et sådant skudsmål?

JBS: - Vi er nødt til at sikre dyrevelfærden, og vi skal behandle alle ens og efter reglerne. Vi vil gerne samarbejde og gør, hvad vi kan for at få tingene til at fungere. Det er mit indtryk, at vi har en god og konstruktiv dialog med erhvervet, men vi ved også, at styrelsen næppe altid kan være lige vellidt alle steder, når vi kontrollerer og slår ned på regelovertrædelser.

Læs Fødevarestyrelsens svar i DANSKE VOGNMÆND

Læs svaret i bladet på side 10-11