Del

Kontakt ansvarlig

Finn Bjerremand

Teknisk konsulent. Tekniske høringssager, medlemsservice på lastbilteknik, test af lastbiler. Sekretær DTL Kran-Blok Erfa og Netværk for selvkørende vognmænd

Flere ønsker til særtransportregler sparket til hjørne

Færdselsstyrelsen har været grundig i sin gennemgang af erhvervets ønsker til en revideret særtransportbekendtgørelse. Men en række ønsker er enten kasseret eller henvist til andre regelsæt. Det kalder på en mere topstyret proces, mener DTL – Danske Vognmænd.

Hvis særtransportørerne havde troet, at den lange sagsbehandlingstid for en revideret bekendtgørelse om særtransport har været udtryk for en vis imødekommenhed hos myndighederne, så står de formentlig til at blive skuffede.  

Afvist eller henvist

Et udkast til bekendtgørelse om særtransport er netop udsendt i høring med frist til den 12. maj. Det sker efter et større arbejde i Færdselsstyrelsen med særtransportreglerne på baggrund af en række ønsker om ændringer fra transportbranchen, herunder DTL.

Men i ganske mange tilfælde bliver ønsket enten afvist under henvisning til EU-regler o.a. eller henvist til at henhøre under andre bekendtgørelser. Meget få ønsker bliver imødekommet af styrelsen, kan man udlede af høringsbrevet.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard noterer sig især, at der flere steder er tale om, at emnet er blevet henvist til en ændring af dimensionsbekendtgørelsen. Det gælder fx ønsket om breddeunderstøtning/forbredninger af køretøjer samt anmeldelsespligtig bredde og ønskerne om større dimensioner samt højere vægt og akseltryk. Det sidste gælder også ved de generelle strækningstilladelser.

Ikke endnu en ørkenvandring

– Det kommer ikke bag på mig, at man skyder nogle af ønskerne over på en revision af dimensionsbekendtgørelsen, der som bekendt skulle indeholde større rammer for køretøjers kapacitet ifølge regeringens løfter. Men det undrer mig, at man har brugt så langt tid på at komme til disse konklusioner, uden at branchen i øvrigt er blevet inddraget i eller orienteret om, hvorvidt og i hvilket omfang, der så foregår en revision af dimensionsbekendtgørelsen.

Erik Østergaard mener, at det kalder på en mere topstyret proces: - Set udefra kan det virke som om, at hele processen nu skal starte forfra for hver kompetent myndighed, der skal inddrages i de afviste ønsker. Jeg kunne ønske mig, at der fra departementalt hold var noget styring, så vi ikke skal i gang med endnu en ørkenvandring med vores anbringender.

Færdselsstyrelsen oplyser i høringen, at man vil henvise til rette myndighed uafhængigt af arbejdet med bekendtgørelse om særtransport. Det drejer sig om ønsker vedrørende øgede dimensioner (dimensionsbekendtgørelsen), synsfri sammenkobling (bekendtgørelse om synsfri sammenkobling), kørsel med modulvogntog (modulvogntogsbekendtgørelsen), rangering i havneområder (bekendtgørelse om havne- og terminalområder) samt registrering af køretøjer som hører under Motorstyrelsen og Skatteministeriet.

Færdselsstyrelsens høring