Del

Fem folketingsmedlemmer vil forbedre forholdene for chauffører og vognmænd

I morgen onsdag behandles et beslutningsforslag i Folketinget, der vel næppe har set sin mage i nyere tid. Forslaget fremsættes nemlig af fem enige løsgængere, der vil forbedre forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd. Det skal ske i en arbejdsgruppe nedsat mellem branchen og myndighederne. DTL – Danske Vognmænd roser initiativet og forventer bred opbakning fra Folketinget.

Danske lastbilchauffører og vognmænd oplever i stigende grad udfordringer med de rammevilkår, som regulerer lastbiltrafikken i Danmark.

Det mener fem folketingsmedlemmer uden for folketingsgrupperne – de såkaldte løsgængere – Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Lise Bech, Liselott Blixt og Bent Bøgsted. De vil derfor have nedsat en arbejdsgruppe bestående af brancheforeninger, chauffører og relevante myndigheder.

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til forbedringer af forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd.  

Den 1. marts i år fremsatte initiativtagerne et forslag til folketingsbeslutning, der pålægger den socialdemokratiske regering at nedsætte arbejdsgruppen. Samtidig angiver de en række emner, som arbejdsgruppen kunne beskæftige sig med.  

- Der er tale om højst relevante emner, såsom fx mangel på parkeringspladser til korte pauser og daglige hvil langs statsvejnettet, bedre toilet- og badeforhold, sagsbehandlingstider i Færdselsstyrelsen samt adgang til konkurrencedygtige alternative drivmidler. Og det gælder ikke mindst en opfølgning på kontrollen af arbejdstidsreglerne, og højden af bødesatserne, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der har stor ros til overs for løsgængernes initiativ og sammenhold.  

Ser frem til bred opbakning
Han fremhæver, at de foreslåede emner i forvejen optager branchen og på ingen måder er nye for partierne på Christiansborg.

– Problemet er blot, at det er emner, som af den ene eller den anden grund ofte falder ned mellem to stole trods mange gode intentioner hos fx de borgerlige partier, der har været flinke til at italesætte udfordringerne. Jeg ser derfor ikke mindst frem til en bred borgerlig opbakning til forslaget.  

Erik Østergaard mener dog samtidig, at der bør ske en prioritering af emnerne, selv om det kan være svært. Fx er sagen om inddrivelse af p-afgifter på udenlandske lastbiler også med i beslutningsforslaget.

- Det er en sag, der snart har mange år på bagen. I al fald så mange, at de enkelte sager lige så stille forældes, så handling er altså påkrævet hurtigst muligt. Det samme gælder de lavthængende frugter i den grønne omstillingsproces, der er ved at arbejde med større vægte og dimensioner på eksisterende køretøjer. Branchen er i forvejen i søgelyset, så vi må løfte dér, hvor vi kan, slutter Erik Østergaard.  

Beslutningsforslaget behandles onsdag den 18. maj fra kl. 10.00 i Folketingssalen. 

Læs forslaget her