Del

Færdselsstyrelsen vil ændre praksis efter branchehenvendelse

Efter en henvendelse fra en samlet transportbranche i starten af april måned, har transportministeren nu svaret tilbage. Der vil i nærmeste fremtid komme en ny praksis, hvorefter Færdselsstyrelsen kan udstede et begrænset ekstra bekræftede kopier passende til virksomhedsstørrelsen. DTL – Danske Vognmænd kvitterer for, at styrelsen nu stræber mod tilstande som under den gamle praksis.

Transportministeren har i sit brev henholdt sig helt til de oplysninger og vurderinger, som Færdselsstyrelsen har givet. Det finder DTL’s adm. direktør Erik Østergaard meget tilfredsstillende og ser frem til en praksis, hvorefter det er muligt at have flere tilladelser end køretøjer. - Det er godt, at styrelsen bestræber sig på at tage hensyn til vognmændenes hverdag, fastslår han, og tilføjer:   

- Styrelsen oplyser samtidig, at man løbende bruger købsaftaler, lejeaftaler og leasingaftaler som grundlag for at fastslå, om vognmanden har rådighed over et køretøj. – Vi forstår det derhen, at det ikke vil være et krav, at køretøjet er registreret på tidspunktet for udstedelse af tilladelsen, ligesom tilladelsen ikke vil være en forudsætning for registrering. Det er også godt, for så undgår vi situationer, hvor en vognmand falder ned mellem krav fra to styrelser - Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen.  

Ny ordning i nærmeste fremtid 

Baggrunden for branchehenvendelsen til ministeren var, at Færdselsstyrelsen i februar dette år ændrede administrativ praksis for udstedelse af tilladelser til vognmænd. Ændringen har betydet, at en virksomhed i dag højst kan få udstedt én tilladelse pr. køretøj.  

Tidligere var der en fleksibel praksis, hvor det var muligt have flere tilladelser end køretøjer, som har virket til fordel for både erhverv og myndighed. Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, DTL – Danske Vognmænd, ITD og DI Transport opfordrede transportministeren til, at den tidligere praksis genindføres, da den efter organisationernes opfattelse fortsat kan administreres i overensstemmelse med EU-reglerne, der regulerer området.  

Organisationerne gjorde således opmærksom på, at fleksibiliteten i den tidligere praksis har haft stor betydning i forhold til at kunne agere agilt og tilpasse forretningen og køretøjsflåden, når aktivitetsniveauet hen over året ændrer sig, eller der opstår behov for ikke-planlagte udskift af køretøjer o.lign. 

Af ministerens brev fremgår da også følgende:

”… Færdselsstyrelsen forventer at indføre en ny praksis, hvorefter der vil kunne udstedes et begrænset antal ekstra bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen til sikring af fleksibilitet i et forhold passende til virksomhedens størrelse. Færdselsstyrelsen er ved at udarbejde praksis for håndteringen af en sådan ordning, som forventes at kunne sættes i kraft inden for den nærmeste fremtid.” 

Læs brevet fra ministeren her