Del

Kontakt ansvarlig

Maibritt Thiessen

Salgs- og serviceassistent

Hent hjælp fra DTL til at få styr på dit arbejdsmiljø

DTL hjælper en stribe medlemmer med at lave deres APV‘er – de sparer dermed en masse penge og ikke mindst løftede pegefingre eller det, der er værre, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Alle virksomheder skal hvert tredje år lave en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV). Det siger arbejdsmiljøloven. En opgave, som kan synes uoverkommelig eller i hvert fald svær for en virksomhed, hvis ekspertise ligger inden for tung transport. Men der er ingen kære mor. APV’en skal laves, ellers koster det.

DTL tilbyder gratis at hjælpe medlemmerne med at få gjort APV-arbejdet, og det tilbud har mange takket ja til. En opgave, man ellers let kommer til at betale 10-20.000 kroner for at få en privat konsulent til at hjælpe med.

Det er salgs- og serviceassistent Maibritt Thiessen fra DTL’s kontor i Vejle, som står for at hjælpe medlemsvirksomhederne med at få lavet deres APV’er. Hun laver op mod 100 APV’er for medlemmerne om året.

- Jeg laver alt omkring APV’en, men naturligvis skal virksomhederne medvirke i processen. Jeg udarbejder politikker for arbejdsmiljø, fx hvordan virksomhederne skal håndtere rygepolitikker, alkoholpolitikker, krænkende adfærd osv. Jeg laver det lovmæssige, så det er i orden, siger hun, som allerførst ringer og hører nærmere til virksomheden, hvor mange ansatte er de, hvad kører de med, har de lager osv.

- Så sender jeg dem et spørgeskema, som medarbejderne skal udfylde. Efterfølgende laver jeg en analyse på baggrund af svarene fra medarbejderne. Virksomheden skal selv tage stilling til evt. handlinger på baggrund af analysen.

- Meget er standard. Det her skal du lægge i bilen, det her skal være derhjemme. Har vognmanden lager, skal han foretage en kemisk risikovurdering. Dertil får han en formular fra mig, som han selv skal udfylde. Kommer virksomhederne op over ti medarbejdere, skal de have en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljørepræsentant osv. Også den opgave hjælper jeg dem med at løse.

Arbejdstilsynet kontrollerer
Det er Arbejdstilsynet, der kontrollerer, om virksomhederne har orden i deres arbejdsmiljø. Og Arbejdstilsynet kan sagtens komme forbi. Tilsynet har fået tilført flere midler de senere år, og det har resulteret i et større pres på virksomhederne.

- De kommer oftere ud og ringer oftere. Og det koster altså, hvis tingene ikke er i orden, siger Maibritt Thiessen, der fortæller, at hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg hos en medlemsvirksomhed og giver påbud for noget, som ikke er i orden, så kontakter virksomheden ofte DTL.

- Så hjælper vi med at få rettet tingene op, så påbuddet kan blive ophævet.

Giver tid til andre ting
Lemvig Beton A/S er en af de medlemsvirksomheder, som benytter sig af DTL’s hjælp med at udarbejde APV’erne. Ella Berthelsen er virksomhed ens APV-ansvarlige, og hun er godt tilfreds med hjælpen fra DTL.

- Arbejdsmiljø er vigtigt, ingen tvivl om det, men til hverdag kan det godt blive trængt i baggrunden af travlheden med andre ting. Nogle gange glemmer man bare, at nu er der gået tre år, og at det er tid til en ny APV. Så er det godt, at vi har Maibritt til at huske os på, at nu er det tid igen. Det er hun god til, fortæller hun.

Virksomheden har 74 medarbejdere, og så er arbejdet med APV’erne ikke noget, man bare overstår i en ruf.

- Der skal laves spørgeskema, det skal mailes til medarbejderne. Svarene skal ordnes og samles i en handlingsplan. Alt det gør DTL for os. Vi følger selvfølgelig med i, hvordan det skrider frem. Handlingsplanen er det så min opgave at indføre i vores arbejdsmiljøorganisation, fortæller hun.

Før stod virksomheden selv for hele APV-opgaven, men med DTL’s hjælp får Ella Berthelsen med egne ord ”tid til andre ting”.

Sparer penge
Underdirektør Frank Davidsen, som er ansvarlig for medlemsservice i DTL, er glad for APV-hjælpen til medlemmerne.

- Arbejdet betyder jo, at vi pr. automatik er i kontakt med mange medlemsvirksomheder som minimum hvert tredje år, hvor vi kan drøfte alt muligt, når vi alligevel har kontakten. Men vigtigst er jo, at vi sikrer, at de har grundlaget på plads, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Det giver dem en sikkerhed for, at de har været igennem de elementer, som er lovpligtige. Og så sparer de en del penge ved at bruge DTL’s model, siger han og peger på, at det typisk koster dyrt at få private konsulenter til at forestå APV-arbejdet.

Læs om APV i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, der udkommer på mandag den 28. februar. 

Krav til APV'en

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget.

  • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.

  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.

  • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.

  • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Kilde: Arbejdstilsynet