Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

Europa-Parlamentet godkender nordiske vognmænds grænsekrydsninger

Europa-Parlamentet har i dag ved en afstemning godkendt, at bl.a. nordiske vognmænd fortsat kan krydse grænserne mellem de nordiske lande med højere vægte og dimensioner end de gældende i EU. For DTL – Danske Vognmænd er Parlamentets positive holdning afgørende for bevarelsen af den særlige nordiske trafik.

Europa-Parlamentets plenarforsamling godkendte i dag transportudvalgets betænkning om revision af direktivet om vægt og dimensioner for lastbiler. Godkendelsen er positiv for den nordiske transportsektor, da betænkningen også omfatter et forslag fra Nordic Logistics Association (NLA) om at tillade internationale transportoperationer og forøget vægt, når dette ikke i væsentlig grad påvirker den internationale konkurrence i transportsektoren.

Et stort skridt tættere på mål

- NLA har været med til at sikre, at den nordiske model for vejgodstransport kan bevares også efter en revision af direktivet om vægt og dimensioner, og det er faktisk en kæmpe landvinding. At Parlamentet nu har godkendt denne trafik vil gøre den efterfølgende forhandling med Ministerrådet så meget lettere. Vi er derfor et stort skridt tættere på mål, udtaler, DTL’s adm. direktør og NLA-bestyrelsesformand Erik Østergaard.

Han peger på, at regeringerne i Danmark, Sverige og Finland har arbejdet tæt sammen for at sikre, at de grænseoverskridende transporter med højkapacitetsvogntog, som fungerer rigtig godt i dag, kan fortsætte. Også selv om de ikke lige passer ind i EU’s ramme for modulvogntog - det såkaldte European Modular System (EMS).

Hvis NLA’s ændring slår igennem i det endelige direktiv, vil vogntog med 56 tons totalvægt på syv aksler og 60 tons med modulvogntog fortsat kunne køre frit mellem Danmark og Sverige. Det gælder samtidig brugen af lange vogntog. Det gælder også i højden, hvor EMS sætter et højdekrav på maks. 4 m. Køretøjerne i de nordiske lande har nemlig en maksimal højde på henholdsvis 4,10 m i Danmark og 4,40 m i Finland mens Norge og Sverige slet ikke har nogen højdebegrænsning.

Vognmænd vil spare chauffører

- Det betyder alt i alt mulighed for at fortsætte en række grænseoverskridende transporter, fx transport af landbrugsprodukter og levnedsmidler, transport for skovindustrien, tanktransporter, bulkkombinationer og entreprenørkørsel. Vognmændene vil spare chauffører og have mindre energiforbrug og CO2-udledning. De undgår også at investere i nyt udstyr for at krydse grænserne i Norden, fastslår Erik Østergaard

En af forudsætningerne for den positive åbning, er, at den medlemsstat, som tillader transport på sit område med køretøjer eller køretøjskombinationer med dimensioner, der afviger fra EU’s normalregler, også tillader cirkulation af europæiske modulære systemer efter EMS. Det skal sikre, at enhver operatør kan nyde godt af lige konkurrencevilkår, lyder det i forslaget.

Det er usikkert, hvor langt denne parlamentsforsamling kan nå med direktivet, fordi der er valg til Europa-Parlamentet i juni 2024. Efter afstemningen i Plenarforsamlingen vil det endelige direktiv formentlig være op til en forhandling mellem det nye Parlament og Ministerrådet. Direktivet kan helt eller delvist træde i kraft den 1. januar 2026.