Del

Europa har behov for at gøre sig uafhængig af Rusland

EU-Kommissionen har fremlagt en plan, der skal fremme mere sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser, skriver NLA’s Torsten Laksafoss Holbæk i denne kommentar.

Den russiske invasion af Ukraine har gjort det tydeligt for enhver, at Europa mere end nogensinde før har behov for at gøre sig uafhængig af energiimport fra Rusland, og det gælder både gas og olie. Udover de åbenlyse menneskelige tragedier påvirker krigen stort set alt. For godstransporterhvervet har det resulteret i voldsomme brændstofpriser.

En bevægelse, der allerede var i gang med stigende energipriser, som begyndte at vise sig fra anden halvdel af 2021. Og pandemien var ikke den eneste forklaring. Det Europæiske Råd, som samler EU’s stats- og regeringschefer, der løbende diskuterer europæiske svar på energikrisen, opremser en række faktorer:

Hidtil usete stigninger i gaspriser på globale markeder (over 170 procent i 2021), en lang og kold vinter i 2021, hvilket resulterede i øget brug af opvarmning, efterfulgt af en lang og varm sommer og øget brug af køleanordninger, en stigning i efterspørgslen på flydende naturgas og deraf følgende prisstigninger samt større forbrug af gas i Asien på grund af det økonomiske opsving.

Kalder på europæisk svar
Det kalder alt sammen på europæiske svar. I dag importerer EU 90 procent af sit gasforbrug, og Rusland leverer mere end 40 procent af EU’s samlede gasforbrug og tegner sig desuden for 27 procent af olieimporten og 46 procent af kulimporten. Så der er noget at tage fat på.

Det foreløbige svar fra Bruxelles kom i form af et større udspil den 8. marts kaldet: ”REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bære- dygtig energi til overkommelige priser”.

Planen skal sikre EU’s uafhængighed af russiske fossile brændstoffer inden 2030 begyndende med gas. Ved at genopbygge gaslagrene, fremskynde udrulningen af vedvarende gasser og erstatte gas, der bruges til opvarmning og elproduktion, vurderer Europa-Kommissionen, at EU kan reducere sin efterspørgsel på russisk gas med to tredjedele inden udgangen af året. I planen lægger Kommissionen også op til øget oversøisk import af flydende gas (LNG) og større mængder af biometan og produktion og import af vedvarende brint.

Kortsigtet støtte
Som en del af planen foreslår Kommissionen også europæiske statsstøtteregler, der vil yde kortsigtet støtte til virksomheder berørt af høje energipriser. Dette vil reducere påvirkningen af virksomhederne fra de voldsomme stigninger i energipriserne.

Sammen med vores tyske og franske kolleger fra fælleskontoret i Bruxelles er NLA kommet med en tydelig opfordring til EU-institutionerne i Bruxelles. Der er behov for handling nu for at hjælpe godstransporten i en situation, hvor priserne på brændstof er på himmelflugt. Den besked fik NLA’s bestyrelse lejlighed til at aflevere fysisk under et nyligt besøg i Bruxelles, hvor vi mødtes med europaparlamentarikere og EU-ambassadører.

De seneste år har stået i krisens tegn: Brexit og covid-19-pandemien, som fra 2020 lukkede store dele af samfundet og udfordrede Europas og de globale økonomier. Og nu den ødelæggende russiske invasion af Ukraine. Alt sammen noget der har udfordret godstransporten. Derfor er der også behov for handling fra national og europæisk side. NLA står sammen i arbejdet med at sende det budskab videre i hovedstæderne og i Bruxelles.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2022