Del

EU: Flere europæiske vognmandsorganisationer kræver EU-Parlamentet på banen

Der er nu forløbet næsten to år efter fremsættelsen af EU-Kommissionens første mobilitetspakke. Ministerrådet af transportministre i EU kom i december med en klar blåstempling: De var klar til at skabe ordnede forhold. Men EU-Parlamentet halter bagefter og kan ikke blive enig med sig selv.

Det har fået otte toneangivende vognmandsorganisationer, der forsvarer interessen for landevejstransportvirksomheder, til at kræve, at Europa-Parlamentet nu endegyldigt forholder sig til tingene ved en afstemning.

”Adskillige års grundige drøftelser i Europa-Parlamentet om markedet og sociale aspekter af den første mobilitetspakke må have været nok tid til at drøfte alle de komplekse problemer og muligheder for at finde en løsning på problemerne på markedet for godstransport. Yderligere diskussioner og debatter vil ikke frembringe flere muligheder,” hedder det i en pressemeddelelse fra Fédération Francaise des Transports Routiers (FNTR), Nordic Logistic Association (NLA), SKAL (Finnish Transport and Logistics), ALT (Finnish Employers´ Federation of Road Transport), Swedish Association of Road Transport Companies (SÅ), Norwegian Road Transport Association (NLF), Danish Transport and Logistics (DTL) samt Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V

Skal finde det endelige svar

20 år efter liberaliseringen af ​​den europæiske transportpolitik må og skal EU nu finde det endelige svar på det åbenlyse igangværende markedssvigt og de dokumenterede forværrede sociale forhold for chauffører, mener de otte organisationer. En aftale om mobilitetspakken vil fx muliggøre bedre håndhævelse ved hurtigere indførelse af den nye fartskriver og bedre arbejdsforhold for chaufførerne, mener de otte organisationer.

"Vores vognmandsvirksomheder hungrer efter tiltag til at bekæmpe social dumping og illoyal konkurrence. Vi har brug for en ægte europæisk løsning her og nu til at erstatte de forskellige nationale særordninger, der er blevet vedtaget de seneste år, og som gør udøvelsen af vores virksomhed unødigt kompliceret,” hedder det i pressemeddelelsen.

Selvmål og fiasko

DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at hvis Parlamentet ikke tager de nødvendige forholdsregler for en skævvridning af det indre marked vil det føre til en lang række nationale særregler, for at beskytte sig mod social dumping. -Det er et selvmål fra de østeuropæiske lande, at de har blokeret, og det vil blive en fiasko for Europa-Parlamentet, hvis de ikke indser nødvendigheden af et kursskifte, slutter DTL-direktøren.