Del

EU truer nordiske dimensioner og vægte

EU er på vej med et direktiv om vægt og dimensioner på tunge køretøjer, der i sin nuværende form risikerer at gøre de i Norden helt almindelige tunge og lange transporter med fx 56 ton på syv aksler eller 60 ton med modulvogntog mellem de nordiske lande ulovlige.

Et forslag til et nyt EU-direktiv om vægte og dimensioner på tunge køretøjer risikerer at sætte en stopper for de velfungerende grænseoverskridende operationer af højkapacitetskøretøjer mellem de nordiske lande. 

Det oplyser direktør Torsten Laksafoss Holbek fra Nordic Logistics Association (NLA). 

Ifølge forslaget kan EU’s medlemslande, som kører med større højde og længere vogntog og højere vægte, som udgangspunkt få lov at fortsætte med det – inden for de enkelte landes grænser. Det betyder, at fx Danmark og Sverige kan fortsætte, som de hele tiden har gjort. 

Men det gælder ifølge direktivforslaget ikke for grænseoverskridende transporter, hvor vogntogenes dimensioner skal passe ind i det såkaldte European Modular System (EMS), som har præcise krav til dimensionerne på vogntogets enkelte enheder og maksimale vogntogslængde. 

 Fx vil vogntog med 56 tons totalvægt på syv aksler og 60 tons med modulvogntog blive begrænset af en grænse på enten 40 eller 44 tons, og brugen af lange vogntog begrænses. EMS sætter også begrænsninger på højden af vogntogene. Her er den maksimalt tilladte højde 4 m, mens køretøjerne i de nordiske lande har en maksimal højde på henholdsvis 4,10 m i Danmark, 4,40 m i Finland mens Norge og Sverige slet ikke har nogen højdebegrænsning. 

Hul i hovedet 

- Det betyder, at en lang række grænseoverskridende transporter fx transport fra skovindustrien, tanktransporter, bulkkombinationer og entreprenørkørsel vil falde udenfor direktivet, medmindre vi får undtagelser indføjet. Vognmændene vil så skulle bruge flere chauffører på flere vogntog med deraf følgende øget energiforbrug og CO2-udledning for at udføre de samme transporter. Dertil vil nogle vognmænd være nødt til at investere i nyt udstyr, hvis de vil fortsætte med at krydse grænserne i Norden. Det er jo hul i hovedet, siger Torsten Laksafoss Holbek. 

- Vi har foreslået, at de vægte og dimensioner, som kendetegner transporterne mellem de nordiske lande, bygges ind i direktivet. Det positive er, at regeringerne i Danmark, Sverige og Finland arbejder tæt sammen for at sikre, at de grænseoverskridende transporter med højkapacitetsmodulvogntog, som fungerer rigtig godt i dag, kan fortsætte. Dertil kommer, at en god portion af de nordiske parlamentarikere arbejder på vores side og har fremlagt vores forslag. I parlamentet og ministerrådet er der opmærksomhed på, at der er et særligt nordisk problem. Og det spanske formandskab har foreløbigt lagt op til ændringer i forslaget, der tager højde for vores bekymringer. Vi er et fornuftigt sted, men vi kan aldrig spå om, hvor det her ender, siger han. 

Ifølge NLA-direktøren er det usikkert, hvor langt parlamentet kan nå med direktivet, fordi der er valg til Europa-Parlamentet i juni 2024. Men efter planen skal direktivforslaget til afstemning i parlamentets transportudvalg i februar og derefter til afstemning i hele parlamentet i marts. Det endelige direktiv vil formentlig være op til en forhandling mellem det nye parlament og ministerrådet. Direktivet kan helt eller delvist træde i kraft den 1. januar 2026. 

Læs artiklen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 9, 2023