Del

EU-Kommissionen giver opskrift på frit lejde for godstransport

Under Coronakrisens rasen i de europæiske lande har EU Kommissionen lagt hovederne i blød for at gøre livet lettere for den fri bevægelighed af gods på tværs af landene – og har opfundet de ”grønne baner” ved grænseovergangene.

Kommissionen er i øjeblikket stærkt optaget af, at de lukkede grænser ikke skader hverken krisehåndteringen eller det indre marked mere end højst nødvendigt. På den baggrund fremlagde Kommissionen 16. marts et sæt retningslinjer for behandling af personer ved grænserne og kom samtidig med forslag om, at der bør laves særlige baner for godstransport.

I forlængelse af sit eget forslag er Kommissionen mandag så fremkommet med en nærmere opskrift på, hvordan disse særlige ”grønne” baner skal fungere:

Kontrol på maks. 15 minutter

Medlemsstaterne bliver anmodet om straks at udpege alle relevante indre grænseovergangssteder i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) – og andre overgange i det omfang, det skønnes nødvendigt – som "grøn bane", hvor godstransport frit kan passere med minimal forsinkelse. Det skal sikre fremkomsten af alle typer gods til bestemmelsesstedet uden forsinkelser og er ikke begrænset til vigtige varer såsom fødevarer og medicinske forsyninger.

Det er Kommissionens ambition, at enhver kontrol og helbredsundersøgelse af transportarbejdere ikke bør overstige 15 minutter ved de indre landegrænser.

Kontroller og screening skal derfor udføres, uden at chaufføren behøver at forlade sit køretøj, og chaufføren selv bør kun gennemgå en minimal kontrol. Godschauffører bør fx ikke blive bedt om at fremlægge andet dokument end deres identifikations- og kørekort og om nødvendigt et brev fra arbejdsgiveren. Elektronisk visning eller indsendelse af dokumenter skal accepteres på grænseovergangen, anviser Kommissionen.  

Kommissionen opfordrer også medlemslandene til midlertidigt at fjerne deres eventuelle kørselsforbud og at undtage chauffører fra de obligatoriske corona-karantæner, hvis de ikke udviser symptomer. Herunder bør chauffører ikke kunne afkræves lægeattest på, at de er raske og smittefrie.

Værdsat af transporterhvervet

DTLs adm. direktør og formand for Nordic Logistics Association Erik Østergaard er ikke overrasket over tiltagene: - Der er ikke umiddelbart tale om bindende tiltag, da det alene er retningslinjer og en meddelelse om hvordan retningslinjerne skal forstås, som Kommissionen har fremlagt. Der er altså snarere tale om en kraftig opfordring fra Kommissionen til medlemslandene om at sikre så fri passage som muligt under hensyntagen til de sundhedsmæssige forholdsregler for at stoppe smittespredning, udtaler DTL – direktøren.

- Der er meget fornuft i Kommissionens opfordringer, og ingen lande vil dybest set være tjent med at gøre livet surt for godstransporterne lige nu. Men man må desværre også regne med, at de forskellige lande, afhængigt af erfaringerne ved covid-19 og afhængigt af, om der er tale om national inddæmnings- eller afbødningsstrategi, kan have forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt ved grænseovergangene. Men Kommissionens pointe er absolut forstået og værdsat af transporterhvervet, siger Erik Østergaard.

Kommissionens retningslinjer kan læses her