Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

EU-forslag med tegn på forbedring af ansvaret for dyrs transportegnethed

Europa-Kommissionens nye forslag til reviderede regler for dyretransport indeholder gode tegn på, at man på nogle punkter omsider har lyttet til branchen.

CPE

Europa-Kommissionen er med sit forslag til nye dyretransportregler parat til at justere på ansvaret for transportegnethed, så landmanden fremover skal bære et større ansvar.

- Der er nogle positive signaler om transportegnethed i forslaget. Hvis ansvaret fordeles bedre, vil det både gavne dyrevelfærden og transportørerne, udtaler formanden for DTL Dyr Morten Bach Sørensen.

– Det tyder på, at Kommissionen har lyttet til anbefalingerne fra branchen selv og Europa-Parlamentets Undersøgelsesudvalg om Beskyttelse af Dyr under Transport. Her har man efter grundig research konkluderet, at der er brug for en bedre fordeling af ansvaret for transportegnetheden, udtaler formanden.

Regeringen skylder branchen

Også af den grund forventer Dyreformanden ikke, at der bliver de store problemer under parlamentsbehandlingen af den del af forslaget, men han tilføjer:

– Herhjemme skal DTL Dyr endnu engang have både fødevareministeren og relevante folketingsmedlemmer i tale. For det skal være sådan, at ministeren til sin tid rejser til EU med et mandat i lommen til at opnå bedre regler på området, når der skal stemmes om forslaget i Ministerrådet. Det skylder den nuværende regering, og en stribe tidligere regeringer, branchen efter at have erklæret sig positivt stemt for ændringer de seneste 10 år – uden dog at demonstrere det i EU. Nu ligger der noget brugbart, og vi vil presse på for, at vores minister indtager den holdning, som Europa-Parlamentet har indtaget. For det er det eneste rigtige at gøre.

Delt ansvar har givet store problemer

DTL Dyr og NLA har i årevis efterspurgt en bedre fordeling af ansvaret for transportegnethed. Det er landmanden, der kender og har besluttet at sende dyrene afsted, som skal bære ansvaret for, at de er transportegnede, mener organisationerne.

Hidtil har reglerne været formuleret og fortolket på en sådan måde, at både landmanden og transportøren har været ansvarlig for, at de dyr, som landmanden har besluttet at sende afsted, opfylder lovgivningens krav til at være egnede til transporten.

Det delte ansvar har i nogle tilfælde givet store problemer for transportbranchen. Transportører er blevet holdt ansvarlige og har måttet betale store bøder, hvis det har vist sig, at et ikke-transportegnet dyr er blevet sendt afsted. 

Forslag til ændring af regler om dyretransport (engelsk)