Del

EU-debat på DTL's generalforsamling

Grøn omstilling var hovedtemaet, da fire kandidater til Europa-Parlamentet i juni debatterede på DTL's generalforsamling lørdag.

Atomkraft jatak. Stod og faldt indførelsen af atomkraft i Danmark til kandidatfeltet ved DTL’s EU-debat ved generalforsamlingen, ville Danmark komme tættere på at indføre atomkraft. 

Det var den grønne omstilling, der prægede debatten, og det var et spørgsmål fra salen, som fik kandidaterne til at springe ud som a-krafttilhængere: 

- Er der en elefant i rummet der hedder atomkraft, ville vognmand Lars Mouritzen vide. 

Til det svarede den socialdemokratiske kandidat Magnus Barsøe:  

- Jeg er nok den mest atomkraftglade socialdemokrat, sagde han, og hverken Venstres Marianne Lynghøj eller Bergur Løkke Rasmussen fra moderaterne ville afvise at a-kraft på sigt kommer til at spille en rolle i den grønne omstilling. 

Kun Villy Søvndal fra SF afviste a-kraft i Danmark. 

- Den er for dyr og risikabel, slog han fast. 

Elektricitet er fremtiden

Gennemgående var kandidaterne enige om, at fremtidens drivmiddel for den tunge transport er elektricitet. Dog slog Marianne Lynghøj på tromme for at lade markederne styre, hvilken energiform, der passer bedst til de enkelte virksomheder. 

- Vores rolle er at lave rammer og sætte mål. Vi skal passe på kun at fokusere på et drivmiddel. Der er brug for overgangsteknologier. Lad os få markedet på banen. Innovation skal have lov til at blomstre, sagde hun.  

Magnus Barsøe (S) mente, at signalet om overgangsdrivmidler mudrer signalet: 

- Det bliver strøm og batterier vi kommer til at køre på. Der bør laves en fælles grøn støtteordning, så der ikke kommer konkurrence om statsstøtte mellem landene. 

Hvor skal arbejdskraften komme fra?

Chaufførmanglen og den generelle mangel på arbejdskraft var også et selvstændigt emne i debatten. 

Marianne Lynghøj udtrykte ønske om bedre rekruttering fra EU's kandidatlande, herunder i særlig grad Ukraine, og en svækkelse af det bureaukrati som ifølge hende forhindrer den nødvendige rekruttering.

Bergur Løkke Rasmussen pointerede, at en revidering af EU's kørekortdirektiv er påkrævet, så man tidligere kan begynde at arbejde som chauffør. Derudover mente han, at vægt- og dimensionsdirektivet skal ændres, så der kan flyttes mere gods på færre enheder og med færre chauffører.  

Villy Søvndal støttede rekruttering i udlandet, men advarede mod, at man i den sammenhæng undergraver det danske arbejdsmarked med løn og arbejdsvilkår, mens Magnus Barsøe pegede på den store ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa og arbejdskraftreserven her. Dog også med en løftet pegefinger: Det skal foregå på ordentlige vilkår og på den gældende danske overenskomst    

Inden paneldebatten havde kandidaterne lejlighed til at forklare deres syn på transport, EU mv. til bl.a. DR, som også var mødt frem for at følge debatten forud for DTL's generalforsamling.   

Tobias Weische (DF) og Martin Sibast Laugesen (LA) skulle også have været en del af debatten, men nåede aldrig frem til Scandic Falkoner på Frederiksberg lørdag morgen.