Del

EU bremser miljøzonebøder

Danske myndigheder kan ikke udstede miljøzonebøder til udenlandske køretøjer, fordi EU-regler ikke giver adgang til motorregistre i udlandet. Danmarksdemokraterne: Drop bøder, hvis ikke alle er omfattet af reglerne.

Manglende EU-regler bevirker, at danske myndigheder ikke kan få adgang til udenlandske motorregistre med ejeroplysninger og dermed må opgive at udstede bøder for ulovlig kørsel i miljøzonerne. 

Det fremgår af oplysninger, DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har modtaget fra Sund & Bælt, som er ansvarlig for digital kontrol i miljøzonerne. Sund & Bælt oplyser nemlig, at EU-direktiv 2019/520, som ellers forpligter alle EU-medlemslande til at videregive oplysninger om køretøjsejere vedr. opkrævning af vejafgifter, ikke omfatter miljøzoner. 

Dansk løsningsforslag forkastet 

I slutningen af 2023 kunne vi her i bladet fortælle, at det med få undtagelser kun er udenlandske køretøjer fra Sverige og Norge, som modtager bøder fra Miljøstyrelsen for ulovlig kørsel i miljøzone. 

I perioden 1. oktober 2020-31. august 2023 er der udstedt 2.638 bødeforlæg til udenlandske køretøjer for overtrædelse af miljøzonereglerne, hvoraf cirka 95 procent er udstedt til norske og svenske køretøjer. 

På den baggrund har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) henvendt sig til hhv. den norske transportminister og justitsminister for at bede disse kontakte deres danske kollegaer med henblik på at finde en løsning på den skæve bødefordeling, som de norske vognmænd anser for konkurrenceforvridende. 

Den danske regering har faktisk forsøgt at finde en løsning på problematikken i EU-regi med det særlige CBE-direktiv (Cross-Border Enforcement). Regeringen havde nemlig foreslået, at ulovlig kørsel i miljøzone og parkeringsforseelser skulle omfattes af direktivet, så danske myndigheder i større grad kan få adgang til udenlandske motor- og ejerregistre. 

Det ville angiveligt også give Færdselsstyrelsen bedre muligheder for at opkræve de tusindvis af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, som fortsat martrer området. Men forslaget blev forkastet i november 2023 af Transportudvalget i Europa-Parlamentet. 

Drop bødeudskrivelse helt 

På Christiansborg lyder der en klar en opfordring fra transportordfører Kenneth Fredslund Petersen fra Danmarksdemokraterne: Få styr på området eller drop bødeudskrivelsen helt. 

- For mig er det er underordnet, om problemet er EU. Vi skal behandle alle lige. Det er et helt grundlæggende princip. Og kan man ikke behandle alle lige, så skal man stoppe med at uddele bøder. Det handler både om retfærdighed, respekten for lovgivning og konkurrenceforvridningen. Jeg kan ikke forstå, at man kan sige, at det bare er dem, man kan få fat i, som vi kan straffe, og de andre kan bare køre. I første omgang kan man indstille bødeopkrævningen, så længe man ikke kan behandle alle lige, siger ordføreren, som nu vil bede regeringen forklare, hvordan den forholder sig til problematikken. 

SUND & BÆLT: VEJAFGIFT BLIVER IKKE ET PROBLEM

Det er Sund & Bælt, som fra 1. januar 2025 står for opkrævning og den digitale håndhævelse af vejafgift i Danmark. Der har været rejst tvivl om, hvorvidt Sund & Bælt kan indhente oplysninger på dårlige udenlandske betalere, men det bliver ikke et problem, forsikrer koncernen. 

“Sund & Bælt har adgang til EUCARIS (EU-informationsudvekslingssystem vedr. køretøjer og ejeroplysninger, red.) og kan ad denne vej indhente oplysninger om ejerforhold på udenlandske køretøjer fra samtlige lande i EUCARIS-samarbejdet med henblik på identifikation af køretøj og ejer før videresendelse af oplysningerne til Færdselsstyrelsen med henblik på udstedelse af bødeforlæg,” skriver Sund & Bælt i en mail til DANSKE VOGNMÆND. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2024