Del

EU barsler med klimakvoter

EU-Kommissionen har en plan på tegnebrættet, der vil sætte et loft over den enkelte transportvirksomheds udledning af drivhusgasser. Kritikere påpeger, at planen ikke vil nedbringe emissioner i vejtransporten, skriver de nordiske vognmænds repræsentant i Bruxelles i denne måneds klumme.

Da Europa-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, for nylig lancerede EU’s reviderede klimaplan for 2030, talte han bl.a. om, at Kommissionen overvejer at udvide det såkaldte ETS-system (EU Emissions Trading Scheme) til vejtransporten efter længere tids debat om at gøre skibsfarten til en del af systemet. Timmermans er angiveligt selv skeptisk overfor ideen, men ledende embedsmænd i Kommissionen overvejer det ganske seriøst, og det bør vi, der arbejder i og med vejtransport, selvfølgelig møde med rettidig omhu.

Hvad er ETS og hvad kan vi forvente?
Kort fortalt sætter ETS et loft for den samlede mængde drivhusgasser, som en virksomhed kan udlede hvert år. Et fast antal kvoter udstedes årligt og er den ”valuta”, som virksomheder kan bruge til at handle med hinanden via køb og salg af kvoter.

Nu skal Kommissionen lave en konsekvensanalyse, og derefter en offentlig høring, hvor NLA og andre interessenter indenfor transportsektoren vil blive inddraget.

Lytter man til de første meldinger fra Kommissionens Klimadirektorat (DG CLIMA), er de allerede nået et stykke med deres overvejelser. For nylig forlød det bl.a. fra DG CLIMA på et åbent møde om den nye 2030-klimaplan, at man overvejer et parallelt system, hvor vejtransporten ikke ville blive lagt ind under det nuværende ETS-system. Og at Kommissionen ser visse fordele, da man vil kunne forvente indtægter, som kan investeres i den grønne omstilling. ETS-kvoteprisen har i det seneste års tid ligget på 20-30 euro pr. ton CO2, hvilket svarer til 40-60 øre pr. liter diesel.

Der er dog også en erkendelse i Kommissionen af, at vejtransport i Europa allerede beskattes højt, og man har en forventning om, at ETS vil kunne sænke beskatningen af udledninger i vejtransport. Desuden forlyder det, at hvis man udvider ETS til vejtransport, vil det være som et supplement til CO2-standarderne for tunge køretøjer.

Lunken modtagelse
Modtagelsen er dog allerede lunken fra flere kanter. Den finske innovations-fond SITRA, mener fx ikke, at ETS i vejtransport vil give de store resultater i forhold til at nedbringe udledning af drivhusgasser. I stedet peger SITRA på, at der er mere at hente via nuværende initiativer, såsom euro-standarderne. Fra fx tysk industri (BDI) er meldingen klar: En udvidelse af ETS til vejtransport vil ikke nedbringe emissioner, og kan desuden have negative effekter på det nuværende ETS-system.

En nylig rapport fra konsulentvirksomheden Copenhagen Economics peger på, at CO2-afgifter i transportsektoren er betydeligt højere end ETS-priserne, og at tiltag i retning af elektrificering af transporten allerede er med til at nedbringe emissioner.

For NLA er det afgørende, at transportbranchen skal have lige vilkår. Og så må vi se, hvad Kommissionens konsekvensanalyse viser. Vi følger arbejdet tæt og ser frem til at give vores input til den kommende høring.

Læs klummen i DANSKE VOGNMÆND

Læs klummen på side 17 i bladet