Del

Et turbulent år

DTL’s adm. direktør ser i årets sidste leder i december-nummeret af DANSKE VOGNMÆND tilbage på 2021, som har været præget af corona blandt andet og frem mod 2022, der byder på nye udfordringer især, nær det gælder klimaet.

Kære medlem og kære læser.

Så lakker år to med corona og covid-19 mod enden. Heldigvis ser det ud til, at samfundet har overvundet de værste chok fra pandemien. Trods stigende smitte med vinterens komme, nye varianter og den sædvanlige influenza-tid er hjulene i fuld gang og det endda på et højere niveau end før krisens start sidste år.

Vognmandsbranchen er også kommet igennem krisen uden de store skrammer. Vel har nogle vognmænd måttet sadle om og finde andet at køre med. Men som samlet branche har vi igen bevist, hvor afgørende vi er, hvis samfundets hjul skal holdes i gang. Der har været travlt. Og det kan vi kun glæde os over.

Men vi har også haft så travlt, at mange vognmænd har knoklet med at skaffe folk til at køre og i nogle tilfælde har måttet takke nej til ordrer på grund af mandskabsmangel.

Rekrutteringsproblematikken til branchen er en selvstændig udfordring, som vi helt sikkert kommer til at adressere i de kommende år.

2021 blev også året, hvor vi kunne sætte flueben ved løsningen af branchens største udfordring i de sidste mange år: Den unfair konkurrence fra danske og udenlandske vognmænd, der slog bunden ud af markedet ved at benytte sig af usselt betalt østeuropæisk arbejdskraft.

Siden 1. januar har udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark, skullet gøre det med løn efter danske overenskomster. Det var en konsekvens af en længe ventet og tiltrængt ændring af godskørselsloven i 2020.

Sidste år blev også vejpakken i EU vedtaget, og vi har nu fået de bedste redskaber til at bringe danske vognmænd med orden i sagerne tilbage i konkurrencesporet. Den sejr kan ikke undervurderes.

Lige nu arbejder Folketinget med implementeringen af vejpakken i dansk lovgivning. Her er to knaster, som vi i DTL inderligt håber bliver høvlet af: Først og fremmest skal tredjelandskørsel omfattes af reglerne om dansk løn. Dernæst vil vi af med 11 kilos-reglen vedrørende varebiler – et misfoster af en dansk særregel.

Blandt årets plusser skal også nævnes, at vi (sammen med gode, nordiske kolleger) endelig har fået overbevist EU-politikere – herunder danske – om, at chaufførerne ikke skal holdes ansvarlig for skader på dyr, som er sket hos landmanden inden læsningen og transporten. Det skal landmanden og dyrlægen derimod. Det er kun rimeligt, og den løsning tegner sig i horisonten.

Klimaet kommer vi ikke udenom. Mange medlemmer eksperimenterer med klimavenlige brændstoffer, men desværre er støtten fra regeringen og Folketinget til at overse. Regeringen synes mere optaget af kassetænkning end af at gøre noget gavnligt for klimaet.

Hvor absurd det end kan lyde, tøver regering- en med tilskud og støtte til grøn omstilling, fordi hver liter diesel sparet koster i manglende afgiftsindtægter til statskassen.

Af samme grund har vi svært ved at få myndighedernes godkendelse af femakslede lastbiler på 40 tons, og dette fodslæberi vil måske også ramme andre forbedringer af vægt- og dimensionsreglerne og DUO2-vogntog. Fremskridt som ellers både vil reducere antallet af lastbiler på vejene, reducere dieselforbruget og dermed gavne klimaet, afhjælpe chaufførmanglen samt naturligvis gavne vognmændenes økonomi.

Klimamålene, hvor vi skal spare 70 procent af CO2-udledningen i 2030, er urealistiske, når det gælder transportbranchen. Teknologien er ikke til stede, og regeringens nølen gør ikke sagen lettere.

I DTL vil vi i året, der kommer, presse på, så vi får en gelinde overgang fra de fossile brændstoffer til de klimavenlige alternativer. Så forretningerne også efter den grønne omstilling kan løbe rundt.

Glædelig jul og godt nytår!

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 12, december 2021