Del

Et politisk misfoster

Flere af Christiansborgs forkæmpere for 11 kilos-reglen har benyttet sig af argumenter, som er hentet ud af den blå luft, skriver DTL's adm. direktør Erik Østergaard i lederen i det seneste nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Ved udgangen af april meddelte transportminister Trine Bramsen, at hun trækker det lovforslag, som hendes forgænger Benny Engelbrecht fremsatte i 2021 for at afskaffe den såkaldte 11 kilos-regel på varebilsområdet. Man kan altså stadig køre gods for fremmed regning i varebiler over to tons uden hverken vognmandstilladelse, chaufføruddannelse og selvom, man har gæld til det offentlige osv.

Så længe pakkerne holder sig under de 11 kg pr. stk.

Og det kræver ikke den store realeksamen at få større og tungere pakker opdelt i flere mindre, som kan holde sig under de 11 kg. Dermed er man ikke omfattet af de regler, som bl.a. gælder medlemmerne hos os i DTL og af Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV).

Ministeren har nu nedsat et arbejdsudvalg, som skal undersøge problemerne med reglen. Igen.

Det giver forløbet et grasserende element af deja vu. I næsten halvandet årti har man diskuteret på Christiansborg, om varebilsområdet skal reguleres ligesom den øvrige godskørsel her i landet. Daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) benyttede sig fx tilbage i 2016 af et klassisk syltekrukkekneb, da han nedsatte et varebilsudvalg.

Flere brancherepræsentanter mente dengang, at godskørsel i varebiler slet ikke skulle omfattes af regler. Ingen nævnt, ingen glemt.

Hvor længe skal ordentlige varebilsvognmænd stadig vente? Og hvorfor?

Ingen kan hævde ikke at kende til problemerne med reglen, for det har politiet og Færdselsstyrelsen forklaret for godt et år siden i en redegørelse bestilt af politikerne selv i Folketingets Transportudvalg. Politiet har understreget, at reglen er umulig at håndhæve, og at de ønsker den afskaffet.

Ordensmagten har sågar holdt oplæg for transportudvalget og med fotos og stor pædagogisk snilde dokumenteret, hvad de mange konkrete problemer med 11 kilos-reglen er, og hvorfor den ikke kan bruges.

Med deres forsvar for 11 kilos-reglen lader et flertal i Folketinget ikke blot hånt om myndighedernes anbefalinger. De udviser også total mangel på forståelse og respekt for de varebilsvognmænd og professionelle aktører på området, som fortsat må acceptere, at deres konkurrencevilkår forringes af useriøse chanceryttere.

Flere af Christiansborgs forkæmpere for reglen har benyttet sig af argumenter, som er hentet ud af den blå luft, og som er tilbagevist som reelt indholdsløse, hvis ikke decideret uforstandige, her i magasinet.

Men det politiske system har desværre også overordnet spillet fallit: For med den eklatante mangel på vilje og evne til at bringe orden i den samlede varebilsbranche blåstempler politikerne de useriøse aktører og ulige konkurrencevilkår i et hjørne af godskørselsmarkedet. I Danmark vil man åbenbart stadig godt tolerere forhold, vi ellers bl.a. via ændringen af godskørselsloven i 2019 forbilledligt har gjort op med i den del af vejgodstransporten, der foregår i køretøjer over 3.500 kg.

11 kilos-reglen er et politisk misfoster. Den kan ikke forklares og dermed ikke forsvares. At et flertal i Folketinget vil bevare den, strider mod sund fornuft og danske vognmænds tro på, at politikerne er drevet af ordentlighed og sund politisk habitus.

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2022