Del

Erhvervspolitiske landvindinger og udfordringer

DTLs adm. direktør Erik Østergaard var i sin beretning på DTLs generalforsamling inde på organisationens mange erhvervspolitiske landvindinger for medlemmerne. En af de seneste sejre er den netop vedtagne forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler på landeveje til 80 km/t.

-Det er en klokkeklar DTL-mærkesag, der dermed kommer i hus. Og jeg er ikke i tvivl om værdien: Langt bedre flow i trafikken, færre misforståelser og mindre irritation mellem trafikanterne og tidsbesparelser for vognmænd og chauffører. Jeg synes vi har en forpligtelse til at minde os selv og hinanden om vores sejre og resultater. Dette resultat kom i stand efter en årrække med målrettet og viden baseret dialog med myndigheder og politikerne på Christiansborg.

Også den nye lov for adgang til markedet for varebiler blev fremhævet: -I 2010 langede daværende skatteminister Troels Lund Poulsen hårdt ud efter vognmandserhvervet, efter afsløring af helt utilstedelige forhold blandt varebilstransportørerne. Derfor har det været en bunden opgave at få varebilerne omfattet af godskørselsloven og et tilladelseskrav. Det får vi meget snart – nemlig 1. juli 2019. Derfor kæmper vi også ufortrødent videre. Varebilslovgivningen skal løbende vurderes, og vi følger nøje de erfaringer varebilsvognmændene gør sig.

P-afgifter skal betales på stedet

Blandt de erhvervspolitiske udfordringer i det forgangne år har været problemerne med parkering på rastepladserne. Politisk har der ikke været synderlig vilje til at komme de danske vognmænd til hjælp, og i regeringens infrastrukturplan lever rastepladserne en tilbagetrukket rolle trods de dokumenterede problemer med at få plads til de daglige pauser og hvil. Det har faldet direktøren for brystet: 

-Det er ikke rimeligt, at danske vognmænd og deres chauffører undertiden står i valget mellem at få en parkeringsafgift for ulovlig parkering – eller en bøde for overtrædelse af køre- og hviletiderne. Lad mig sige det således: Der er kapacitetsproblemer – og der har været det længe. Der skal laves flere anvendelige parkeringspladser.

Stemningen omkring afgifterne for ulovlig parkering blev dog sat i perspektiv: -Hos DTL gør vi vores hjemmearbejde. Og vi har spurgt medlemmerne. Og vi har søgt om aktindsigt hos myndighederne. Billedet er klart: Langt de fleste bøder gives til udenlandske lastbiler. Langt de fleste. En langt mindre del gives til danske biler. Og heraf kun en endnu mindre del til DTL-medlemmer. Og derfor har vi krævet, at de udenlandske biler skal betale afgifter og bøder på stedet – så man er sikker på, at de bliver betalt.

PostNord en udfordring

Endelig er der den tilbagevendende udfordring om PostNord, der fortsat bløder og forvrider konkurrencen på markedet for især stykgods. Erik Østergaard slog fast, at DTL kommer til at forfølge denne sag igen og igen. Indtil der er fair vilkår og fair konkurrence: -Det er dybt besynderligt at opleve den manglende konsekvens, manglende realisme og manglende forståelse, som gælder politisk, når talen falder på PostNord. Det er ikke rimeligt, at man med statstilskud og underskudsgaranti kan blive ved med at undergrave private vognmænds forretninger.