Del

Ekspertudvalg lægger op til CO2-baseret afgift på diesel

I dag er diesel pålagt en forholdsvis høj energiafgift samt en noget lavere CO2-afgift. I fremtiden bliver det omvendt, hvis det står til anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe, som netop har udgivet sin første delrapport med modeller for en CO2-afgift.

En omlægning af afgifterne til i højere grad at fokusere på brændstoffers CO2-indhold vil styrke biobrændstoffer og Power-to-X-brændstoffer over for fossil diesel og vil dermed stimulere udvikling og brug af mindre klimabelastende brændstoffer.

”Det er et naturligt og et positivt skridt i klimaindsatsen at gå væk fra at beskatte energiindholdet og i stedet fokusere på CO2, som jo er kilden til klimabelastningen”, siger adm. direktør for DTL – Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

Set fra vognmandens konkurrenceprægede perspektiv er det afgørende, at klimaindsatsen er effektiv uden at svække erhvervets konkurrenceevne. Derfor er det positivt, at ekspertgruppen i sin første delrapport anerkender, at transportbranchen er i hård international konkurrence og ikke umiddelbart lægger op til at øge omkostningerne for vognmændene.

En omlægning af brændstofafgifterne, hvor man fokuserer på CO2- fremfor på energiindhold, vil imidlertid kun være et af mange klimatiltag, som i de kommende år ventes at påvirke vognmændene. Der er således indgået politisk aftale om at indføre km-afgifter herhjemme i 2025, og på EU-niveau er der forslag om at indføre et særligt CO2-kvotesystem for transportsektoren og øge minimumskravene til brændstofafgifterne.

”Samlet set er det tiltag, som kan svække danske vognmænds konkurrenceevne, og derfor modtager vi oplægget til en fremtidig dansk CO2-afgift med forbehold. For selvom oplægget isoleret set ser fornuftigt ud og er omkostningsneutralt, kan danske vognmænd alligevel komme til at stå med en stor regning, når man ser på det samlede billede”, siger Erik Østergaard.

Læs rapporten nedenfor 

Rapport