Del

Efterlyser løsning på papirvælde

DTL lægger sammen med flere andre organisationer nu pres på myndighederne for at afskaffe krav om dokumentation i form af leasingaftaler og ansættelseskontrakter ved kørsel i lejede og leasede køretøjer.

Pres fra bl.a. DTL skal bane vej for en løsning på sagen om, at transportvirksomheder skal medbringe udlejningskøretøjers leje-/leasingkontrakt. I slutningen af maj havde DTL sammen med bl.a. Dansk Erhverv og brancheforeningen Finans og Leasing indkaldt Færdselsstyrelsen til et møde, hvor de efterlyste en tilfredsstillende løsning indenfor kort tid. 

- Vi gjorde klart overfor Færdselsstyrelsen, at dette dokumentregime er overflødigt, og vi hørte ikke nogen god begrundelse fra Færdselsstyrelsen, hvorfor det skulle fortsætte. Men det korte af det lange er, at det ikke er branchens ansvar at løse problemet, men myndighedernes, siger Ove Holm. 

Strikse regler kun i Danmark 

En sådan løsning vil betyde, at mange vognmænd ikke skal medbringe komplette leasingaftaler med CPR-numre, fakturabeløb og andre følsomme oplysninger, et forhold som har vakt kritik fra bl.a. DTL. 

Det viser sig ydermere, at Danmark er det eneste EU-land, hvor myndighederne har gennemført så strikse krav til dokumentation ved kørsel i lejede og leasede køretøjer, som det er tilfældet i godskørselsbekendtgørelsen. 

DANSKE VOGNMÆND har spurgt Færdselsstyrelsen om, hvornår branchen kan forvente en løsning klar. Færdselsstyrelsen svarer på mail, at styrelsen er i dialog med branchen “og ser nærmere på sagen, hvor vi forventer at være færdige inden sommer.” 

Hos DTL siger Ove Holm, at løsningen ligger lige for. 

- Vi har været meget klare i mælet overfor Færdselsstyrelsen omkring det her problem, og vi ser frem til, at styrelsen forhåbentligt finder en tilfredsstillende løsning, der betyder, at vognmændene ikke skal have de her leasing-dokumenter liggende frit tilgængeligt i køretøjerne, hverken i papirform eller digitalt, siger han. 

TRANSPORTMINISTER: FÆRDSELSSTYRELSEN SKAL GENOVERVEJE

Transportminister Thomas Danielsen har bedt Færdselsstyrelsen genoverveje, om det er nødvendigt, at alle chauffører i leasede køretøjer tvinges til at have ansættelses- og leasingbevis med sig på farten. "Jeg er meget enig i, at vi ikke skal overimplementere EU-regler, og derfor er det også godt, at erhvervet er opmærksom.” Transportministeren mener umiddelbart ikke, at danske myndigheder er særligt nidkære omkring reglerne på området, men vil alligevel have en ny vurdering. 

Kilde: Altinget

DET SIGER REGLERNE

Den 1. juli 2023 trådte nye regler i godskørselsbekendtgørelsen i kraft om brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning. De nye regler stiller 

krav om, at man skal medbringe køretøjets lejekontrakt og førerens ansættelseskontrakt under kørslen. Lejekontrakten skal medbringes i hele den periode, hvor køretøjet er leaset. Ved kortidsleje skal vognmandsvirksomheden også indberette registreringsnummeret på det lejede køretøj til Færdselsstyrelsen. 

Kilde: Færdselsstyrelsen

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023