Del

Dyrenes velfærd er vores fælles ansvar

Europa-parlamentarikeren Niels Fuglsang (S) har besøgt dyretransportør Lars Rosgaard for at høre vognmændenes side af sagen i spørgsmålet om ansvarsfordelingen omkring dyretransporter. Læs, hvad EU-politikeren tog med sig fra mødet forud for ny EU-lovgivning på området.

Der var god stemning, da jeg i november trådte ind hos vognmandsfirmaet Rosgaard A/S, men baggrunden for mødet var desværre trist. I den seneste tid har  debatten  raset om den række af bøder, som chaufførerne har fået, fordi der har været dyr ombord, som har været skadede og ikke burde være transporteret.

Set fra min stol er lovgivningen nødt til at være stram. Men den skal selvfølgelig også være retfærdig, og chaufførerne skal ikke straffes for forhold, som de ikke har skyld i. Den nuværende EU-­lov om dyretransporter er langt fra perfekt, hverken for dyr eller mennesker.

Jeg mener, der er behov for en ny lovgivning med transporter på max otte timer, fordi vi i Europa har set alt for mange skandaløse transporter. Og det er især de lange transporter, der er problemer med. Fx blev ikke­fravænnede kalve i 2019 transporteret via en rute fra Irland til Frankrig uden adgang til foder i op til 29 timer. Samme år kæntrede et skib med 14.000 får i Rumænien, hvor langt størstedelen druknede.

Ny lovgivning skal sikre chauffører og vognmænd fair forhold
I Danmark står det heldigvis ikke lige så slemt til, og jeg er ikke i tvivl om, at dyrevelfærden betyder meget for bl.a. Rosgaard A/S. Men når chaufførerne får bøder, er det også udtryk for, at dyrevelfærden ikke har været i orden. Lars Rosgaard fremhævede i den forbindelse, at chaufførerne har et for stort ansvar med at sikre, at ingen skadede dyr kommer med på transporterne. Chaufførerne skal have rimelige arbejdsvilkår og ikke straffes for skader, der er sket før, transporten finder sted. Det er en fuldstændig reel og vigtig pointe.

Når jeg ser på EU’s transportforordning fra 2005, er den heller ikke tydelig nok, når det kommer til ansvarsfordelingen.

En ny lov skal derfor være klarere på, hvem den ansvarlige for dyrevelfærden er før, under og efter transporten. Det vil forhåbentligt sikre mere fair forhold for chauffører og vognmænd og gøre transporterne sikrere for dyrene.

Heldigvis skal transportforordningen ændres i løbet af de kommende år, hvor dyrevelfærden bliver et centralt emne. Jeg vil efterlyse en mere præcis ansvarsfordeling og sikre færre gråzoner i vurderingen af dyrenes transportegnethed. Generelt bør vi strømline reglerne i hele EU. Det er nemlig de enkelte medlemslande, der har ansvar for at håndhæve loven, men indsatsen koordineres ikke altid, og derfor bliver håndhævelsen unødig kompliceret og mangelfuld særligt under lange transporter.

Jeg vil gerne sige tak til Lars Rosgaard for, at jeg måtte komme på besøg. Jeg vil gerne fortsætte dialogen, også når vi laver den nye dyretransportlov.

Læs klummen i bladet

Læs hvad Niels Fuglsang tog med sig fra mødet hos Lars Rosgaard i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND