Del

DTL: Vigtige tiltag i ny finanslov

Hos DTL-vognmændene tager man godt imod den nye finanslov. Særligt kravet om danske lønvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotage og kombitrafik i Danmark, falder i god jord.

- Jeg synes, at der er gode elementer i finanslovsaftalen. At sikre dansk løn til de udenlandske chauffører betyder, at en ladeport der alt for længe har stået på vid gab, bliver lukket for de speditører og vognmænd, der hidtil har spekuleret i at underbyde det danske marked. Dét ser vi som en stor sejr, for det har DTL længe efterlyst. Og jeg noterer mig, at aftalepartierne har afsat penge til myndighedskontrollen, så det virker lovende, siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL - Danske Vognmænd.

Finansloven indeholder således bl.a. kravet om dansk løn til udenlandske chauffører, der udfører cabotagekørsel og kombitrafik på dansk grund. Forslaget bakkes op af en pulje på 10 mio. kr. årligt til et kontrol- og håndhævelsesregime, der skal sikre overholdelsen. Også skærpet kontrol med overholdelse af køre- og hviletidsreglerne, samt udvidelse af brugen af automatisk nummerpladegenkendelse, er en del af finanslovsaftalen.

-Det er godt nyt for bekæmpelsen af alle de ”kreative” speditører og vognmænd, der forsøger at omgå enhver regel, for at opnå en konkurrencefordel på bekostning af de danske vognmænd. Derfor er jeg meget tilfreds med finanslovsaftalen, fortsætter Erik Østergaard.

-Det er godt, at politiet, Arbejdstilsynet, og Skattestyrelsens arbejde med at slå ned på lønfusk blandt udenlandske ansatte får et tiltrængt løft. Kurt Beier-sagen har sat tydelige spor i finanslovsaftalen – og med god grund.

Af aftaleteksten fremgår det nemlig, at bøderne bliver fordoblet for virksomheder, der "groft uagtsomt ansætter udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde".

-Det manglede bare, men godt at der omsider kommer højere bødestraf for virksomheder, der bevidst har ansat illegal arbejdskraft, og hvor det vurderes, at firmaet har tilstræbt en økonomisk fordel ved at bruge ulovlige ansatte. Problemet findes i flere brancher, men på godstransportens område er det et stort problem.

Også investeringerne i kollektiv trafik falder i god smag:

- Man kan ikke få det hele, og der er stadig brug for investeringer i infrastrukturen. Men en velfungerende kollektiv trafik er forudsætningen for at få flere personbiler væk fra vejene, og dermed afgørende for at mindske både CO2-udslippet og trængslen, slutter Erik Østergaard.

Se aftaleteksten om finansloven her