Del

DTL: Velkommen til ny regering – og til ny transportminister

Så fik Mette Frederiksen (S) forhandlet sig på plads med centrum-venstre. DTL-Danske Vognmænd ser frem til samarbejdet med Danmarks nye regering – og ikke mindst med transportministeren.

-Jeg har store forventninger. Vi har haft et glimrende samarbejde med S-ledede regeringer før og med transportministre fra såvel Socialdemokratiet og SF, så vi ser frem til at få skabt gode resultater til gavn for vognmændene med den nye regering, siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

-Valgkampen viste jo en endog meget bred politisk vilje til at gøre op med social dumping. Dét opgør, føler jeg mig overbevist om, kommer nu, for der ligger rigtig mange gode forslag og initiativer på bordet fra valgkampen. Både fra Socialdemokratiet selv, men også fra Dansk Folkeparti og fra flere af regeringens støttepartier. Så jeg er meget fortrøstningsfuld.

-Der ligger også nogle lovforslag helt eller delvist klar. Fx fjernelse af den forkætrede klippekortsordning for dyretransportører, som lige akkurat ikke nåede til afstemning inden valget. Det kan bare genfremsættes og hurtigt vedtages. En ændring af godskørselsloven efter forslag fra arbejdsmarkedets parter, DA og FH, så der bliver klarhed om overenskomstforholdende i vognmandserhvervet, ligger også klar i pipelinen.

-Vi noterer os selvfølgelig, at klimaambitionerne er tårnhøje. Lige så rigtigt og vigtigt det er – lige så vanskeligt kan det jo også vise sig at blive i praksis. Det er både rigtigt og nødvendigt, at transportbranchen bidrager til at indfri klimaambitionerne. Det er vigtigt at vælge de rette løsninger med blik for vognmandserhvervets konkurrenceevne og med forståelse for de særlige forhold i den tunge transport. Jeg ser frem til at bidrage og indgå i drøftelser om, hvordan vi gør det bedst og klogest.

-Også et stort velkommen til Benny Engelbrecht som ny transportminister. Det er selvfølgelig en post af særlig betydning for vognmændene. I DTL-Danske Vognmænd er vi fulde af positive forventninger, og ser frem til et tæt og fortroligt samarbejde.