Del

DTL: Valgfrihed mellem drivmidler er den hurtigste vej til grøn omstilling

Klimarådets årlige rapport med status for regeringens klimaindsats og tilhørende anbefalinger peger bl.a. på EU-forpligtelserne til at bruge bestemte typer drivmidler som en hæmsko for den danske klimaindsats. DTL – Danske Vognmænd ser valgfriheden for transportørerne som afgørende for, at transporterhvervet også kommer levende i mål.

Klimarådet anfører blandt andet i sin årsrapport, at meget tyder på, at direkte elektrificering bliver den dominerende energiform for både personbiler, varebiler og i et stort omfang også lastbiler, fordi det er mest omkostningseffektivt.

- Vi mener, at der bør være valgfrihed med hensyn til, hvilke fossilfri brændstoffer og øvrige drivmidler, man ønsker at bruge hos den enkelte vognmand. Det er helt afgørende for, om transporterhvervet kommer levende i mål i kapløbet om at nå de fastsatte reduktionsmål for klimaudledningerne, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. – Vejen til en fuld elektrificering af landtransporten er meget lang, og det er jo heller ikke sikkert, at det ender sådan. Andre brændstoffer og drivmidler kan vise sig at være langt mere hensigtsmæssige på visse områder.

Valgfrihed sikrer overlevelse

Erik Østergaard henviser til, at vejgodstransportens hverdag har mange facetter – forstået på den måde, at de mange forskellige typer af transportoperationer også kan kræve, at der bruges forskellige typer af drivmidler. – Der er et utal af måder at bruge last- og varebiler på. Noget af det, en vognmand laver, kan måske egne sig udmærket til eldrift. Andet vil være bedre og mere lønsomt at lave med fossilfrit brændstof. Hvis man giver vognmændene valgfriheden under forudsætning af, at det skal være CO2 neutralt, så sikrer man samtidig, at virksomhederne kan overleve omstillingen. Alt for voldsomme investeringer i noget, der ikke er rentabelt, kan knække ryggen på en virksomhed.

DTL-direktøren peger også på, at planerne om en kilometerafgift for tunge lastbiler allerede fra 2025 vil hæmme erhvervet mere end det vil gavne klimaet: - Vi kommer ikke til at have horder af eldrevne lastbiler på vejene i 2025. Det er en fysisk umulighed. At speede en proces op, hvor der hverken er økonomi eller infrastruktur bag ved forestillingen om ren eldrift, er kun med til at svække rigtig mange virksomheder økonomisk. Det er ødelæggende for konkurrencen og vil bare gøre det endnu dyrere for samfundet, siger Erik Østergaard. 

Læs statusrapporten her