Del

DTL: Udsigt til forhøjelse af hastigheden til 80 km - fra årsskiftet

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har nu fremsat forslaget om forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog, således at det fremover skal gælde, at man må køre 80 km i timen uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje. Dermed er der udsigt til, at endnu en DTL-mærkesag kommer i mål.

-Men først fra årsskiftet, slår Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør fast.

-Og kun hvis flertallet holder, og der ikke kommer et folketingsvalg i vejen inden vedtagelsen, fortsætter han.

At lastbiler skal kunne køre 80 i stedet for blot 70 km på landevejene og motortrafikvejene har længe været på DTL-ønskesedlen:

Ekstra tid til politi og kommuner

-Det er klart at det giver en smidigere trafikafvikling. Det skaber en masse irritation hos personbilerne, at lastbilerne ligger med en lavere marchhastighed, og det skaber farlige situationer med flere overhalinger, så det glæder mig meget at forslaget endelig er fremsat.

-Men jeg forstår, at både politiet og kommunerne har brug for lidt ekstra tid i fht. ændring af it-systemer og opsætning af hastighedstavler, og at det derfor først en hensigten, at det skal træde i kraft fra årsskiftet. Det er ærgerligt med forsinkelse, men det vigtigste er, at vi får vedtaget forslaget om 80 km/t, slår Erik Østergaard fast.

Ros til ”Philen”

Af hensyn til trafiksikkerheden er der lagt op til en fastholdelse af en hastighedsgrænse på 70 km i timen på de strækninger, hvor øget hastighed ikke er forsvarlig.

-Vi lægger utrolig stor vægt på, at trafiksikkerheden skal være i top, og det giver god mening, at hastigheden på strækninger med fx dårlig oversigt fastholdes på 70 km/t. Ingen har en interesse i en svækkelse af sikkerheden, og jeg synes derfor forslaget har fundet de helt rigtige balancer.  Jeg ved, at Venstres Kristian Pihl Lorentzen har arbejdet benhårdt for sagen, og det er godt politisk håndværk, der nu er lagt frem for Folketinget, slutter Erik Østergaard.

Lovforslaget var oprindeligt planlagt til at skulle træde i kraft 1. juli 2019.